Meninger:

Full støtte til kystens bompengeopprør

Opprøret mot økte fergetakster har vunnet sin første seier ved at fylkesrådet setter ned prisene på samtlige fergestrekninger.

  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

meninger

Dette er bra, og viser at det nytter når mange engasjerer seg og sier fra. Samtidig er det ikke klart hvor stor reduksjonen vil bli. Rødt Nordland mener at prisene i første omgang må reverseres til det de var i 2019, og så må dette følges opp overfor regjeringa for å få redusert prisene ytterligere. Fergene er en forlengelse av veien for de som bor på øyene og kysten. Derfor mener vi at det må være en målsetting at fergene skal bli gratis slik det er i Sverige.

Valgresultatet i Nordland gjenspeilte opprøret mot sentraliseringspolitikken. Sp fikk en like stor gruppe som Ap i fylkestinget, og de har fortsatt fylkesråden for samferdsel. I fylkesprogrammet til Sp heter det blant annet: «Samferdselspolitikken skal bidra til å nå målene i klimapolitikken. Reduserte kollektivsatser bør derfor vurderes.» I stedet ble fergesatsene økt med opptil 45 prosent!

Verken regjeringa eller partiene som styrer Nordland (Ap, SV, Sp og KrF) kan sno seg unna ansvaret. Regjeringa har ansvaret for omleggingen av finansieringsordningen til fylkene i 2014 som medførte at Nordland fikk 284 millioner mindre fram mot 2020. Dette nedtrekket forverres fram mot 2023 gjennom bl.a. endringen i befolkningens alderssammensetning.

Kuttet på 25 millioner til fergetilbudet og takstøkningen har fylkesrådspartiene ansvaret for. Det blir for enkelt å legge all skyld på regjeringa, for det fins penger som kan brukes for å unngå dette. Her er noen eksempler:

Hvis fylkesrådsmodellen erstattes med en formannskapsmodell, vil dette gi en innsparing på ca. 7 millioner årlig. For å drive en effektiv og funksjonell fylkeskommune trengs det administrativt ansatte. Men det er kutt som kan gjøres uten at tilbudet til befolkningen reduseres. Sammen med kutt i politikergodtgjørelser vil alt dette kunne gi innsparinger på om lag 10 millioner årlig. Hvis kravet til driftsoverskudd reduseres med én prosent, vil resultatet fortsatt være godt over det rådgivende kravet på 3%, men vil frigjøre 60 millioner årlig til nødvendige tilbud til Nordlands befolkning.

Stortinget og regjeringa har ansvar for å gi fylkeskommunen det økonomiske handlingsrommet som trengs for å gi folk det tilbudet de har behov for, og har betalt skatt for å få. Dette ansvaret har de ikke tatt. Tvert imot opplever vi nå at staten trekker seg unna ansvaret for å opprettholde tjenestetilbudet i distriktene, og overlater til den enkelte å løse sine behov innenfor egen økonomi. Dette fører til at forskjellene øker, både mellom folk og mellom distriktene og sentrale strøk. Det viktigste nå er at fylkesrådet reverserer takstøkningene fullt ut!