Meninger:

– Vi har over snittet med unge uføre i Harstad, så hva gjør vi?

Et lite tilsvar til Edvin Eriksen.

  Foto: Andreas Isachsen

meninger

Flott at Edvin engasjerer seg i mine uttalelser og på den måten får fokusert på saken som viser at vi har problemer med unge på mange plan her i Harstad.

Jeg vil også takke for invitasjonen til å overvære møtet i oppvekst og kultur. Men syns det er spesielt at vi høyrefolk skal komme i dette møtet, etter Eriksens utsagn for å lære.

Edvin snakker om at de unge utsettes for så mye press både på utseende og faglige prestasjoner. Jeg mener at dette unnskylder ikke at vi ikke skal kunne stille krav til ungdom som dropper ut av vgs.

Jeg mener enhver forelder som har et barn som vil droppe ut burde stille barna noen spørsmål som Hva skal du gjøre istedenfor? Har du en fremdriftsplan for deg selv? Ny skolelinje til høsten? Jobb? etc. Og ikke akseptere at barna blir passiv og avhengig av økonomisk stønad fra det offentlige (eller foreldre). Jeg mener at det å stille krav er å vise forståelse og bry seg.

Se bare til fraværsregelen og effekten den hadde på ungdom i klasserommene. Dette var å stille krav og det virker.

Jeg er enig i at ungdomsskolen har per i dag en alt for teoretisk tilnærming og at det burde ses til andre opplæringsmetoder, slik vi her i Harstad har på Stangnes ungdomsskole, og slik tilnærming Montesoriskolen har. Så dette utfordrer jeg leder av oppvekstutvalget og den sittende posisjon til å se på.

En annen sak jeg syns er vel så skremmende og jeg håper at leder av utvalget tar tak i er den høye andelen av ungdom og unge voksne som er ufør og gjennom dette mottar ytelser.

Her ligger det en stor jobb. Det er mange av disse som sikkert er berettiget å være ufør, men det er også sikkert mange som har restevner og kan gjøre en innsats gjennom enkle gjøremål. Og det er disse vi som storsamfunn kan gjøre en innsats for: Næringsliv, offentlige og foreldre.

Mørketallene her har etter det man ser av rapporten fra Harstad kommune at vi her ligger 2–3 prosent over ikke bare landsgjennomsnittet, men også Fylkesgjennomsnittet for Troms. Dette må ha gått under radaren for kommunen for trenden har pågått i hvert fall siden rapportens første tall i 2014. Her burde kommunen og den sittende posisjonen tatt tak og ropt varsku slik at tiltak kunne vært gjort. Igjen en takk til Eriksen for å ta saken videre og fokusere på den.