Meninger

Det bekymrer oss at politikerne – som senest i januar sto fram og lovpriste Stedet – nå halverer den lovede støtten

- Verdien av et gjenreist liv kan vanskelig måles i penger. Likevel vil vi påstå at det å bruke penger på ettervern for tidligere rusavhengige er en svært god investering, også økonomisk, for en kommune.

MISTER STØTTE? De siste dagers oppslag om økende rusmisbruk blant ungdommene våre, tilsier at det dessverre ikke kommer til å bli mindre bruk for tilbud som Stedet og Gatefotballen. Det er mange som kan trenge noen å stå sammen med i tida framover, skriver Marit og Helge Byre Myklebust, majorer, ledere for Frelsesarmeens korps (menighet) i Harstad.  Foto: Tore Skadal

meninger

Leserinnlegg: Sammen står vi sterkere

Det er nå snart 11 år siden vi kom for å tjenestegjøre for Gud og Frelsesarmeen her i Harstad. De første 8 årene vokste frustrasjonen over et tema fra år til år: Hvilken nytte er det i at mennesker blir sendt til rusbehandling, når de kommer tilbake til en ensom og inaktiv tilværelse? Over en kopp kaffe på Frelsesarmeen ble noen ansatte i kommunens rus og psykiatriteam utfordret på dette; hva gjør dere når de kommer hjem? Hva kan Frelsesarmeen gjøre, var spørsmålet vi fikk tilbake. Ganske mye, viser det seg nå snart tre år, og rundt 3 millioner kroner fra Frelsesarmeens sentrale fond senere.


Stedet frykter kutt kan sende mange tilbake til et liv i rus: – Trodde ikke mine egne øyne

Daglig leder Marianne Noreng Larsen ved Frelsesarmeens Stedet var klar til å underskrive en treårsavtale med Harstad kommune om tilskudd. Men det var før rådmannen la fram sine kuttforslag.

 

Frelsesarmeen er et kirkesamfunn med en profesjonell, men ideell sosialtjeneste – herunder Frelsesarmeens rusomsorg. Frelsesarmeen velger å samle inn penger og bruke dem der det er store behov, og muligheter for å bygge noe varig. Økonomi er alltid en utfordring. Mange steder selger man tjenester til det offentlige – ikke for å tjene penger, men for å tjene de menneskene som har behov for et tilbud, og lokalsamfunnene de tilhører.

Vi er stolte av å tjenestegjøre i en arme som er nyskapende, og som har banet vei for at utsatte grupper skal få flere å stå sammen med. Ofte bruker man innsamlede midler på prosjekter som etter hvert trenger annen, ekstern finansiering for å kunne fortsette. De beste prosjektene fortjener det, men av og til virker det som om det offentlige tror at Frelsesarmeen er rik. Det er vi jo for så vidt - på ideer og engasjement. Men ikke på penger.


De pynter opp lokalene til bursdagsfest

De feirer bursdag og har inviterer i ettermiddag til bursdagsfest.

 

Frelsesarmeen sentralt har satset mye på skape et tilbud innen ettervern i Harstad. Det har vært et samarbeid med kommunens egne tjenester fra første dag, og behovet for Stedet er udiskutabelt. Først mot slutten av Stedets 2.driftsår kom Harstad kommune økonomisk på banen, med et tilskudd på 100.000 for 2018, og deretter 400.000 for 2019. Kommende år foreslås det å halvere denne summen, uten at konsekvensene har vært drøftet med Frelsesarmeen.


Som vanlig er det de eldre og de yngste som spilles ut mot hverandre

Omatt og omatt, som salig Elisabeth Granneman en gang sang i en revyvise. For nå er det en ny runde med budsjettkutt og hvor kutter de da?

 

Ettervern er et av de områdene der Frelsesarmeen satser på prosjekter man har tro på, på steder man har tro på. Dette gjør man ved å ansette medarbeidere som har tro på at det nytter å stå sammen med de som har lagt et rusmisbruk bak seg. Vi som tjenestegjør som frelsesoffiserer her i byen, er takknemlige til vår egen organisasjon som har hatt nok tro på Harstad til å bruke så mye tid og penger her. Vi er privilegerte som får være samarbeidspartnere, heiagjeng og dele hus med Stedet. Vi er stolte over det brukerne og de som i vår terminologi blir kalt «sivilt ansatte» har fått til, og daglig får til, med sitt begrensede budsjett. Men det bekymrer oss at politikerne – som senest i januar sto fram her i avisa og lovpriste Stedet og uttalte at «Det skal ikke stå på penger» - nå halverer den lovede støtten. Det vil ha konsekvenser for tilbudet. Og det er et dårlig signal å sende til Frelsesarmeens sosialtjeneste, og til andre ideelle aktører som kunne tenke seg å gjøre en innsats for Harstad.


Legger ned 8 sykehjemsplasser: – Det smerter å kutte, men vi må forholde oss til at det i dag ikke er behov for så mange plasser

Skole og kultur skjermes. Parkeringsavgiften øker ikke. Men åtte sykehjemsplasser skal fjernes.

 

Verdien av et gjenreist liv kan vanskelig måles i penger. Likevel vil vi påstå at det å bruke penger på ettervern for tidligere rusavhengige er en svært god investering, også økonomisk, for en kommune. De siste dagers oppslag om økende rusmisbruk blant ungdommene våre, tilsier at det dessverre ikke kommer til å bli mindre bruk for tilbud som Stedet og Gatefotballen. Det er mange som kan trenge noen å stå sammen med i tida framover.

Over 50 unge i Harstads rusmiljø

De har berget flere titalls ungdommer i Harstad ut av rusen til et verdig liv med husnøkkel og mat i kjøleskapet. – Vi gir aldri opp, sier de.– Det skal ikke stå på penger

Dersom det viser seg at det er behov for Stedet som ettervern for tidligere rusmisbrukere, så skal det ikke stå på penger.