Fysiske angrep og trusler mot ansatte må få mer oppmerksomhet

Altfor mange vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger er utsatt for vold eller trusler på jobben.

Noe så grunnleggende som trygghet fra vold er et minimumskrav til arbeidsdagen.

meninger

Det fremgår med all tydelighet av en Fafo-undersøkelse der nesten ett av to medlemmer av LO-forbundet FO svarer at de har hatt slike opplevelser det siste året. Tilsvarende undersøkelser blant lærere viser at problemet er utbredt også i skolen. Prosentsatsene varierer noe i ulike rapporter, mellom 14 og 20. Men varierer gjør i høy grad også den oppfølgingen de voldsrammede kan regne med hos sine arbeidsgivere. Det viser seg dessverre at også altfor mange yrkesutøvere har dårlige erfaringer i så måte. FO-leder Mimmi Kvisvik tar til orde for et bredt anlagt samarbeid med politiske myndigheter for å sikre den tryggheten som enhver arbeidstaker etter norsk lov har rett til.


Som vanlig er det de eldre og de yngste som spilles ut mot hverandre

Omatt og omatt, som salig Elisabeth Granneman en gang sang i en revyvise. For nå er det en ny runde med budsjettkutt og hvor kutter de da?

 

Ett problem er at de som jobber med barn, ungdom og voksne med spesielle behov ofte er for få på vakt, påpeker Kvisvik på forbundets nettside. Problemet får naturlig nok en spiraleffekt når trusler og vold øker antallet sykemeldinger. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fastslår at trusler og vold er helt uakseptabelt i arbeidslivet, og fremholder at arbeidsgiverens forpliktelser og ansvar er innskjerpet i et nytt regelverk regjeringen har innført.

Innskjerpelsene må gi merkbare og snarlige resultater. For arbeidsgiveransvaret var et sentralt tema også da volden mot lærere var oppe i Stortingets spørretime nylig. Også på dette området foreligger det urovekkende tall: Da Arbeidstilsynet i fjor tok for seg 93 barne- og ungdomsskoler i et fylke, fikk 90 prosent av dem anmerkning for mangelfullt forebyggende arbeid og at voldshendelser sjelden ble rapport, begge deler i strid med arbeidsmiljøloven.


"Koser seg på konferanse": - Det er ikke likegyldig hvordan kvinner omtales i media

Språk er makt, skriver professor Ann Clancy om Harstad Tidendes overskrift om deltakerne på næringskonferansen Momentum.

 

Mobbing av elever har lenge hatt en høy plassering på den politiske dagsordenen. Fysiske angrep og alvorlige trusler mot de ansatte må ha samme oppmerksomhet. For noe så grunnleggende som trygghet fra vold er et minimumskrav til arbeidsdagen. Utrygghet er en oppskrift på rekrutteringssvikt og gjennomtrekk i de aktuelle yrkene, yrker av vital betydning i samfunnet. Ledelsen ved den enkelte skole, kommunale skoleeiere og andre arbeidsgivere må få det puffet som måtte trengs for å ta det ansvaret man etter loven har.