HT mener:

Store protester da HT fortalte hva politikerne i Harstad tjener: Slik svarer redaktøren

Forrige uke ble skattelistene lagt ut, og i likhet med de aller fleste medier i landet, har Harstad Tidende publisert informasjon som viser hvem som tjener mest, og hvem som er rikest. Det har vi gjort fordi vi mener åpenhet er viktig.

Lokalpolitikere representerer en betydelig maktfaktor i et lokalsamfunn.

meninger

Flere har protestert på sosiale medier og andre steder på Harstad Tidendes oppslag både på nett og papir om kommunestyrerepresentantene i Harstads inntekt, formue og skatt. Slik svarer redaktøren:

Også i et lokalsamfunn som vårt er det viktig med kunnskap om fordeling av inntekt og formue, for på den måten avdekkes også hvilke grupper som er svakest stilt, og hvilke som godt kan bidra med mer. Begynner vi å mistenke at de rikeste ikke er med på spleiselaget, svekkes hele skattesystemets legitimitet. Det unngår vi best med ærlighet og åpenhet, også om hva vi tjener og eier. Debatten om økte forskjeller – også i harstadregionen – hadde blitt langt mindre opplyst om vi ikke hadde fått kjennskap til hva folk tjener, og hva de sitter på av formue.