Skjebnetid for verftsindustrien?

MENINGER: Det er spennende tider for de som er opptatt av byutvikling i Harstad og våre folkevalgte skal snart ta to beslutninger av stor betydning i så måte, nemlig reguleringsplan for verftsområdet nord for tørrdokka og eventuell etablering av kino og bibliotek i samme område.

Illustrasjonsfoto  Foto: Tore Skadal

meninger

Mye er sagt om dette allerede, og godt er det for vi er tjent med at saken blir godt belyst, men synspunktene til verftsarbeiderne har så langt ikke vært spesielt fremtredende og vi vil bringe disse til torgs før beslutningene tas.

Vi vil starte med å vise til utviklingen på andre siden av dokka, det såkalte Sentrum Syd-området. Her har det skjedd mye de senere år. «Brunosten» er borte, Equinor-bygget er kommet til og ny videregående er på vei. Det er for så vidt positivt at det investeres i byen vår, men samtidig må vi konstatere at det vi har endt opp med er noe annet enn den visjonen som ble presentert tilbake i 2012, før arealet ble omregulert og kommunens tomt solgt. I forbindelse med salget av tomta oppfordret vi også politikerne til å vurdere nøye hvilke vilkår som skulle stilles opp for å sikre fortsatt verksteddrift også de neste 100 år.