Troms og Finnmark Idrettskrets - en sammenslåing til beste for idretten i nord

Styrene og administrasjonene i de to kretsene ønsker en sammenslåing fra og med1.1.2020.

STYREMEDLEM: Inger-Lise Brones er blant de fem styremedlemmene som har skrevet innlegget. 

meninger

Dette fordi:   

• Vi skal rigge idretten for fremtiden gjennom en effektiv organisering med fokus på idrettsaktivitet og utvikling. Vi vil gjøre det enklere for klubbene, som i dag bruker for mye tid på administrering.