HT Mener:

Vi må snakke om fedme

For samfunnet dreier det seg om milliardutgifter.

Det er en klok strategi når det nå arbeides med å gi helsepersonell så vel som barnehage- og skoleansatte økt kompetanse.

meninger

Fra 1990 til 2016 ble det registrert en sterk økning i antall overvektige barn og unge her i landet. 27 prosent befant seg da i denne kategorien. Andelen har vært konstant de siste tre årene, ifølge en rapport UNICEF har publisert denne uken. Man trenger verken være helse- eller ernæringsekspert for å se at dette er stabilisering på et altfor høyt nivå. Overvekt og fedme utgjør en fare for helse og trivsel hos den enkelte. For samfunnet dreier det seg om milliardutgifter til behandling, sykepenger og i mange tilfeller tapte skatteinntekter som følge av uførhet og tidlig død. Utgifter forbundet med overvekt anslås å være høyere enn for hjerte- og karsykdommer. Kort sagt, en tap-tap-situasjon for individet og staten. Om noen kommer ut med gevinst, må det være bransjene for usunn mat og drikke.

Overvekt kan ha flere årsaker. Arvelighet må ta sin del. Overdreven stillesitting er en annen og bokstavelig talt iøynefallende forklaring. Stikkord: internett og å bli kjørt i stedet for å sykle eller gå. Av vesentlig betydning er selvsagt også kostholdet. Mer må gjøres fra myndighetenes side når det gjelder å stimulere til sunne matvalg og å stramme inn på den eksponeringen av usunne valg som barn og unge utsettes for.