Sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskretser kan med fordel vente

Er det fornuftig å slå sammen idrettskretsene nå, ettersom det politisk arbeides målrettet for å reversere prosessen for et felles Troms og Finnmark fylke?  

Knut Bjørklund mener en idretten kan vente på en endelig politisk avklaring på regionsdebatten.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

meninger

Dette spørsmålet stilte jeg i Nordlys for en uke siden. Jeg luftet også saken i telefonsamtaler med idrettspresident og generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF), slik at de skulle være orienterte. Saken satte «fyr i teltet» i NIF, som åpenbart ikke liker at deres opplegg for å redusere antall idrettskretser fra 19 til 11 nå blir satt i spill.

Troms idrettskrets er 100 år i år, og feirer seg selv under Idrettshelga i Tromsø om kort tid. Er det da fornuftig å avvikle idrettskretsen noen dager etterpå til fordel for en ny organisasjon med forventet kort levetid. Finnmark idrettskrets har et tingvedtak fra 2018 på at de SKAL være en selvstendig idrettskrets om Finnmark fylke igjen blir et eget fylke. Også dette vil være i tråd med gjeldende lov for NIF vedtatt i 2015, som tilsier at idrettskretsene skal følge fylkesgrensene. Lovendringen ble vedtatt uten debatt med bakgrunn i de pågående sammenslutningene av fylkene i Trøndelag og Agder. Begge disse sammenslutningene var preget av gjensidig ønske og vilje. Ingen så for seg at lovendringen skulle bli gjeldende for tvangssammenslutninger som vi nå ser i både Viken og ikke minst i vårt eget Troms og Finnmark.