Meninger:

- Vekst gir velferd i kommunen

Løsningen på mange av velferdsdproblemene i Harstad løses ved økt vekst i kommunen, sier ordførerkandidat Einar Mustaparta.

- Vekst gir velferd Høyres ordførerkandidat Einar Mustaparta  Foto: Tone Anita Karlsen

meninger

Folketall og utvikling har stått på stedet hvil i flere år i Harstad. I tillegg vil sammensetningen av befolkningen gi en større og større utfordring. I 2040 er gruppen 80 år og eldre dobbelt så stor som i dag,- og det etterfylles ikke med like mange yngre. Rådmannen har varslet at kommuneøkonomien er anstrengt. Det er svært høy gjeld og store utfordringer på driftssiden i tiden som kommer.

Ser vi dette i sammenheng med behovet for flere varme og kompetente hender i helse og omsorgsektoren så ser det ikke spesielt lyst ut. I tillegg skal felleskaps-løsningene betales for. Til dette kreves skatteinntekter. Løsningen er kort sagt at vi må sørge for vekst i Harstad.