Bygg til Tromsø - med sidearm til Harstad

Togskinner i Abisko  Foto: Stian Jakobsen

Nord-Norge er landsdelen med uanede muligheter i framtida.

meninger

Venstre representanten Magnar Hellebust, rådmann i Harstad (1947-1983) og varerepresentant til Stortinget for Venstre i to perioder var sterkt opptatt av å forbedre kommunikasjonen i regionen og landsdelen. Han var framsynt og stod sentralt i arbeidet med realiseringen av Tjeldsundbrua og flyplassen på Evenes.

Magnar Hellebust og Venstre arbeidet aktivt i mange 10-år for forlengelsen av Nord-Norgebanen fra Fauske og nordover. Fra 1960 og fram til 1980 jobbet Magnar Hellebust aktivt med for å få forståelsen for å knytte hele Nord-Norge sammen med landet for øvrig med en jernbane. Dette har vært en Venstresak i mange 10-år.