Bygg jernbane no!

SKRIBENT: Widar Skogan. 

Med drøyt ti milliarder kroner i årlig bevilgning i ti år så vil vi få en jernbane fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad som vil være lønnsom å drifte

Widar Skogan
meninger

Jernbanedirektoratets utredning om bygging av Nord-Norgebanen med en prislapp på drøyt 100 milliarder kroner har fått hard politisk medfart i nord og taushet i sør. Ja, det er god grunn til å se nærmere på en del trasevalg, men kostnadsbildet er det neppe så mye å gjøre med. At bygging av jernbane i det nordnorske fjord- og fjellandskapet er vesentlig dyrere enn jernbanebygging i Finland og Sverige burde ikke overaske noen.

KOSTBART: - At bygging av jernbane i det nordnorske fjord- og fjellandskapet er vesentlig dyrere enn jernbanebygging i Finland og Sverige burde ikke overaske noen, skriver Widar Skogan.   Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

 

Det positive er at utredningen slår fast følgende hyggelige faktum: Med drøyt ti milliarder kroner i årlig bevilgning i ti år så vil vi få en jernbane fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad som vil være lønnsom å drifte, gi færre dødsulykker i trafikken, gi en betydelig klimagevinst og styrke en allerede positiv næringsutvikling i nord. Det er først når en skal betrakte denne investeringen finansiert som et lån med renter og avdrag at prosjektet blir ulønnsomt.