Meninger:

Flere spørsmål om det samme

TOMTEKJØP: Hedlunds personlige analyse er at nye utdanningsløp og midlertidig opphold på Stangnes skal kunne «avlaste Heggen» i byggetida. Argumentet holder ikke, skriver fylkesrådene.  Foto: Knut Godø

meninger

I HT lørdag 29.6. kommer Ingrid Klein Hedlund (Rødt) med en usaklig nedvurdering av fylkeskommunens faglige og politiske arbeid foran valg av tomt for ny skole i Harstad, en sak som for øvrig ble avsluttet i mars. Når Hedlund er uenig i det endelige tomtevalget, velger hun å påstå at man har brukt «harelabb på tilstandsrapporten» og referer til muntlige utsagn som ingen kjenner igjen. Hedlund er også overrasket over høyt tempo i saken. Det får vi heller ta som et kompliment når man likevel har veid argumenter i forkant av beslutningene.

Les også: Flere spørsmål enn svar