Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk: – Tomtevalget var vel overveid

Willy Ørnebakk (Ap)  

meninger

Avgjørelsen om erverv av tomt for ny videregående skole i Harstad ble tatt i mars etter en prosess med innspill fra skolene og de ansattes organisasjoner. Likevel framstilles tomtevalget i HT mandag 24.6. i svært negative ordelag, der det også påstås at de ansatte ikke er blitt hørt. Fylkesrådet finner det derfor nødvendig å repetere hvilke argumenter og avveininger som gjaldt og gjelder.  

Prosess

Et sterkt behov for ombygging og renovering av skolene i Sør-Troms var bakgrunnen for fylkestingets beslutning om å bygge nytt. Senere ble det gjort en samlet faglig og politisk vurdering av tre tomte- alternativ; Stangnes, Heggen og sentrumstomta Seljestadfjæra. Pedagogiske behov, trafikkavvikling, nærhet til idrettshall og ikke minst økonomi var blant faktorene som ble vurdert.