Styrk byens hjerte

Et nytt og moderne bibliotek og et nytt kinoanlegg vil styrke Harstad sentrum gjennom hele året, men for best effekt bør disse nye tilbudene gis en kremplassering så nær sentrum av sentrum som mulig.

Therese Frivåg Lund og Petter Ytterstad. 

meninger

Det er mange i og utenfor denne byen som nå ser behovet for og verdien i å framsnakke Harstad sentrum. Vi er nå inne i en spennende, men også krevende fase, der kommune- og sentrumsplan skal realiseres. Gode ord skal gjøres om til riktig handling. Tillat meg å sitere fra kommuneplanen for Harstad i perioden 2009-2025:

«En målsetting i gjeldende kommuneplan er å styrke det eksisterende bysentrum og unngå at byen strekker seg for mye ut. Utbyggingsmønsteret fra 1970-talet og framover har i stor grad bidratt til å svekke utviklingen av sentrum, og både boligutvikling og næringsutvikling har i større grad skjedd sør for sentrum, primært langs Seljestadveien. Dette har både medført at sentrum funksjonelt har mistet noe av sin identitet og intensitet, og at byens fysiske form har blitt en mer utflytende masse» (vår utheving).