- En rein fiasko der folk i Harstad er blitt lurt

- Med samferdselsministerens beskjed om ingen øking i bompengene for porteføljestyrte veipakker, blir det full stans i Harstadpakken, sier Rødts Frode Bygdnes.

Harstadpakken Harstad får en halvert veipakke til det dobbelte av opprinnelig budsjettert.  Foto: Lars Richard Olsen

meninger

Harstad får en halvert veipakke til det dobbelte av opprinnelig budsjettert. Prosjektet ble solgt inn til kommunestyret for 1,24 mrd, ble økt til 1,6 mrd da den ble behandlet i Stortinget. Så kom overskridelsene på 0,9 mrd, en overskridelse som i størrelse er på nivå med garasjeskandalen på Stortinget. Totalt skal nå Harstadpakken komme på 2,5 mrd.

Med samferdselsministerens beskjed om ingen øking i bompengene for porteføljestyrte veipakker, blir det full stans i Harstadpakken. I så fall må vi konstatere en rein fiasko der folk i Harstad er blitt lurt.