- Vi i min generasjon har misbrukt jordens resursser

Nå reiser ungdommen seg og protesterer.

Beskyttelse: Vi er her for å passe på jorda. Artikkelforfatteren peker på det mest akutte tiltaket. Foto: Colourbox 

meninger

Vi i min generasjon har misbrukt jordens resursser, og holder nå på å kvele vår vakre planet med forurensning. Og nå reiser ungdommen seg og protesterer. Det snakkes mye om plast, og om luftforurensning. Men jeg har ikke lest eller hørt noen snakke om det jeg tror forurenser aller mest, nemlig krig.

Tenk hvor mye de store krigene som nå kjempes, forurenser! Tenk på hvor mye drivstoff det skal til for å kjøre alle tanksene, alle bilene, alle krigsflyene og alle krigsskipene. Har dere sett for en sky av forurensning som stiger til værs når en rakett treffer sitt mål? Og tenk på alt som skal til for å produsere all denne djevelskapen.