- Sentrumsselskapet er å privatisere sentrum

Sentrum i en by er et offentlig anliggende, sier Frode Bygdnes.

Protesterer Frode Bygdnes, Rødt. 

meninger

For å etablere et samarbeid med gårdeiere og næringsdrivende i sentrum, valgte kommunestyret i januar å opprette et sentrumsselskap. Kommunen går inn med 1 million i aksjekapital og garanterer kr. 500.000, - i driftstilskudd. Forretningsmodellen med aksjeselskap for utvikling av sentrum er å privatisere sentrum. Men sentrum i en by er et offentlig anliggende.

Rødt prøvde å få inn en heftelse om at alle planer og prosjekter skal godkjennes av kommunestyret. Det fikk bare to stemmer. Det var altså bevisst fra dagens politikere å gi fra seg styringa av sentrumsutviklinga til aksjeeiere, gårdeiere og eiendomsselskaper.  

Privatisering av det offentlige rom

Ideelt sett er det kommunens planleggere som skal utrede planer og vise til alternativer. Slik skal politikerne kunne gjøre valg for fellesskapets beste. Slik er det ikke lenger. Administrasjonen bygges ned og planleggerne leies inn som rådgivere og konsulenter. De anbefalingene politikerne får er da preget av hvem andre som er på kundelista til konsulentene. Lobbyister har blitt politikernes viktigste premissleverandører. Så får vi et sentrum i Harstad som privatiseres og tilpasses de som spekulerer i eiendom. Vi får f.eks. leiligheter i stedet for møteplasser.


Inviterer til kickoff for sentrumsselskapet

Andre mai inviteres næringsliv og gårdeiere i hele sentrumsområdet til kickoff for det nye sentrumsselskapet.

 

Et sentrum er pr. definisjon felleskapets torg. Det skal være en plass en treffer folk til felles gjøremål. Å skape liv i sentrum gjøres med at det blir meningsfylt å gå til sentrum. Treffe folk gir mening. Det kan gjerne skje i butikker, i parker, på kafeer eller på kaia. En må kunne sette seg ned på benker og prate med folk. Vi trenger å støtte det frivillige organisasjonsarbeidet slik at likesinnede kan møtes, støtte og stimulere hverandre. Da blir det liv og aktivitet.

Byens beste tomt

Opplevelser er viktige, særlig naturopplevelser. Ottar Håløygsplass er mye bedre egna til å møte havet enn gamle Kaarbø-verkstedet der en ser mest bare over til Gangsås. Ottar Håløygsplass ble av byarkitekten Sverre Pedersen, definert som byens beste utkikksplass mot fjellene på Andøya og Dyrøya. Slike siktelinjer i Vågsfjorden er viktige. Men her har lobbyistene fått igjennom riving av Gammelbrygga til fordel for private leilighetskompleks. Å ødelegge noe som fungerer er ofte en god strategi for å få gjennom endringer.

Nå skal eiendomsselskapet Kaarbø Utvikling AS lage Harstad sentrum sør på KMV-tomta. Det er den del av tomta som Harstad Skipsindustri bare leier siden den tilhører Opplysningsvirkets fond. Fra gammelt av var det Harstadgården nedre, også kalt Klokkergården. Denne gikk over til staten via Kirke- og Undervisningsdepartementet og nå til Kulturdepartementet som forvalter gammelt kirkegods. Under seg har de opprettet et av de mest råe eiendomsselskaper som Clemens Eiendom AS. Det er bl.a. disse som nå har fått grep om utviklinga av Harstad sentrum.


– Lokalt eierskap viktig for å få ting til å skje

Karl Erik Aagaard-Nilsen mener det ikke skal stå på gårdeierne i sentrum for å få ting til å skje i bykjernen.

 

Folkevalgt styring

Forretningsmodellen med et aksjeselskap har ingen ting med demokrati å gjøre. Da stemmer en ut fra aksjekapital, ikke ut fra deltagere, aktivitet, bidrag eller antall folk. I aksjeselskap er bare kapitalen som styrer. Nå har politikerne overføre beslutning fra kommunestyret til private aktører. Vi må kunne konkludere med at dagens flertall i kommunestyret ønsker å få satt bort politiske avgjørelser. Det må en kunne kalle styringsvegring. Stemmer folk på disse partiene, så gir de fra seg den politiske styringsretten.