Harstad Tidende mener:

Ta ansvar! Pigg av!

Snøen forsvinner i høyt tempo, og inntullet i en støvsky ligger veier og gater påkledd et altfor tykt teppe av skitt og strøsand.

  Foto: Stian Jakobsen

Det er fristende å sette enhver utsettelse på kontoen for latskap.

meninger

At mye av støvet er forårsaket av piggdekk, bør også vekke bilistens ansvarsfølelse opp fra vinterdvalen. Etter lovens bokstav er det riktignok en ukes tid igjen til piggdekkene må av her i nord. Men når gradestokken stiger mot 15 grader, asfalten ligger bar og motorsyklene har kommet ut på veiene, skal det svært gode grunner til for ikke å pigge av allerede nå. Det er fristende å sette enhver utsettelse på kontoen for latskap.

Miljøfokuset på bilismen er i all hovedsak rettet mot nullutslippsbiler versus bensin og diesel. Og mens ekspertisen strides om hvem av dem som kommer best ut i det totale CO₂-regnskapet, har vi mer håndfast kunnskap om forholdet mellom piggdekk, veislitasje og svevestøv. Likevel er dette en problemstilling som forsvinner i, og med, støvtåka nå på vårparten. Rett og slett fordi det er vedtatt som en universell sannhet at det kun er piggdekk som duger i bakkebyen Harstad.