Evenes AP vil fortsatt ha ambulansehelikopter på Evenes

MENINGER

UTTALER SEG: Varaordførerkandidat Torill Helene Larsen i Evenes Ap. Foto: Evenes Ap 

meninger

Ambulansehelikopteret har i de tre årene det har vært stasjonert på Evenes ved en rekke anledninger reddet liv.

– Det har i tillegg utført en rekke andre viktige oppdrag. Ofotenhalvøya og naboregionene er for eksempel populære turområder der helikopteret er en svært viktig ressurs i redningsarbeid, sier Torill Helene Larsen, nestleder og varaordførerkandidat for Evenes AP.

Det planlegges en midlertidig base på Trøssen nær Evenskjer fra i vår, mens plasseringen av den permanente basen utredes. Et enstemmig årsmøte i Evenes AP ser frem til den utredningen som pågår.

Samme trygghet
Partiet understreker at når prosjektgruppa - som er utpekt av Helse Nord og ledes av Luftambulansetjenesten HF - skal finne et permanent sted å operere ut fra, er det et krav at helikopteret og basen skal gi befolkningen i vårt område samme tilgjengelighet og samme medisinske trygghet som basen gir i dag

– Det betyr i praksis at den permanente basen bør være inne på flyplassområdet på Evenes eller så nær flyplassen som det er praktisk mulig. Vi forventer også at Avinor AS strekker seg langt for å legge til rette hvis en ønsket plassering er inne på flyplassområdet, sier Torill Helene Larsen.