Hjertesukk fra 87-åring om sin 97 år gamle venninne:

- Er hun ikke mer verdt enn en pakke som skal ekspederes?

Hva skjedde med en verdig alderdom?

Roper varsku Elin Kjellman (87) spør etter hjertelaget etter å ha sett behandlingen hennes 97 år gamle venninne har fått. 

meninger

Harstad Tidende skriver nylig om noen byggherrer som ser frem til å bygge ny kino og bibliotek i byen. En stor del av byens befolkning er sterkt i mot, med den begrunnelse at kommunens ressurser burde brukes på en bedre måte. De fleste  mener at både kino og bibliotek er mer enn godt nok for byen. Det er ikke noe rush for å komme inn der. Hvorfor bygge nytt da?

Glem bibliotek og kino

Trenger byen et nytt praktbygg, en ny attraksjon å skryte av? Nei, legg vekk stormannsgalskapen og se hva byen virkelig trenger.

Skoler har vært nevnt blant annet av Frps Stene. Er det ingen som har sett hva vi trenger aller mest, nemlig sykehjem og omsorgsboliger?

Det er godt nok dokumentert av flere i det siste. Kanskje kommunen heller kunne gå inn for å bygge et nytt sykehjem som kunne bli et eksempel for hele landet? Noe å skryte av!  Å bygge kino og bibliotek ville være feil prioritering og en skam for Harstad kommune.

Det har vært reist kraftig kritikk mot både politikerne og tildelingsenheten i Harstad, med god grunn. Mange triste historier er kommet for dagen. Det ville være fint om de ansvarlige kunne lære noe av det!

Hvor er hjertelaget?

Jeg er en dame på 87 år som ser med bekymring på de årene jeg måtte ha igjen. Jeg har en god venninne på snart 98 år som har bodd hjemme med hjemmesykepleie og hjemmetjeneste i mange år. Men det er klart at det ikke går i lengden. Hun kom da på sykehuset en dag for to-tre uker siden, men der kunne hun jo ikke være. Hun hadde fått innvilget sykehjemsplass for lenge siden, men da det ble etterlyst, var svaret alltid: Det er ikke plass. For to uker siden fikk hun korttidsopphold på Bergsodden.

Der ble hun plassert på et rom sammen med en annen. I skrivende stund, søndag 10. februar er tiden ute. I morgen skal hun ut, men hvor? Det er ingen som har funnet det nødvendig å fortelle henne hvor hun skal. Er hun ikke mere verdt enn en hvilken som helst pakke som skal ekspederes? Hvor er hjertelaget? Det er mange som henne!

Forstår ikke Harstad kommune at det er mange eldre med behov for plass, eller vil man ikke ta det inn over seg? Kommunen visste om at det ville komme. Hvorfor har dere ikke gjort noe med det?