Leserinnlegg

Botilbud for beboere med særskilte behov

- Jeg ser at det en bekymring i Lødingen for å få en bolig for beboere med særskilte behov i sitt nærområde. Dette skjønner jeg godt og vi opplever det ofte når innbyggere for første gang hører om et slik tiltak.

HVEM ER DE? - Enkelte kan ha dårlig psykisk helse, utfordringer med impulskontroll, samspill med andre beboere, utagering og kan utgjøre en fare for sin egen og eventuelt andre beboere og ansattes sikkerhet. Men de fleste beboerne gjør lite ut av seg, skriver regionsdirektør Belén Vinuesa Birkenes i UDI, om hvem som kan komme til nytt asylmottak i Lødingen. Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix 

meninger

La meg først si at anbudskonkurransen gikk fram til i dag, 25. januar og vi holder på med å få oversikt over hvem som har levert inn tilbud. Deretter kommer UDI til å bruke et par måneder for å vurdere tilbudene før vi inngår kontrakt med det beste. I denne perioden vil vi befare de stedene som er kvalifisert for å vurdere bygningsmasse og beliggenhet. 

Ufortjent rykte

I forrige anbudsrunde fikk de om lag 15 beboerne et ufortjent dårlig rykte. Noen svært få av dem hadde en utagerende oppførsel, men var ikke til skade for andre personer. Det er selvsagt uheldig og kan virke skremmende. Men lokale medier blandet dette sammen med oppførselen til andre beboere i kommunen som bodde i disse boligene fra før av, slik at leserne fikk et mye verre inntrykk av dem enn sant er.

Hvis naboene har spørsmål om dette mulige anbudet i Lødingen, oppfordrer jeg dem i første omgang til å kontakte aktørene bak for å få mer informasjon om dette.

Nye grep

Vi har i denne anbudskonkurransen satt som krav at de 15-20 beboerne skal fordeles på minst tre bygninger, som skal ligge i én eller to separate kommuner.

Beboerne vil dermed med sine utfordringer og behov få mer ro i hverdagen. Vi setter samtidig høyere krav til minimumsbemanningen i boligene. Dette vil selvsagt bli dyrere, men vi mener det er nødvendig for å få dette på plass.

De fleste som skal jobbe der må også ha miljøterapeutisk bakgrunn og ha erfaring med botrening, selvbildebygging, struktur, konflikthåndtering og livsmestring.

En kjent problemstilling

Så å si alle kommunene i Norge har innbyggere som sliter med rus og psykiatri. Så lenge helsevesenet ikke anser dem som så syke at de må legges inn, må kommunen håndtere dette på best mulig måte - både for dem det gjelder og nabolaget.

I så måte skiller ikke disse 15-20 beboere seg ut. De har krav på et botilbud fra Utlendingsdirektoratet. Istedenfor at de skal bo i et vanlig asylmottak, legger vi oss på samme linje som Kommune-Norge med boliger med høy bemanningsgrad. Kommunen vil få et vertskommunetilskudd for å dekke sine tjenester for disse beboerne.

Hvem er de?

Over halvparten av beboere har allerede fått opphold i Norge, men venter fortsatt på kommuner som ønsker å bosette dem. Noen få har enten saken sin til behandling hos UDI, mens resten har fått avslag og skal reise fra Norge.

Enkelte kan ha dårlig psykisk helse, utfordringer med impulskontroll, samspill med andre beboere, utagering og kan utgjøre en fare for sin egen og eventuelt andre beboere og ansattes sikkerhet. Men de fleste beboerne gjør lite ut av seg.

Jeg håper dette gir svar på noe av bekymringen. Hvis vi ender opp med et slikt botilbud i Lødingen, vil UDI følge det tett opp med driftsoperatøren og ha samarbeidsmøter med kommunen. Driftsoperatøren skal også ha informasjonsmøte med innbyggerne og ha nær kontakt med naboene.