- Etter min mening er det på tide med en irettesettelse av HRS sin ledelse

- Misbruk av ordningen er noe de fleste av oss ikke ønsker. Men de begrensninger de nå innfører rammer også de seriøse aktørene, skriver artikkelforfatteren. 

meninger

De seneste dager er jeg blitt oppmerksom på at HRS har endret «regelverket» rundt levering av avfall med HRS kort.
Viser til http://www.hrs.no/portfolio/endringer-ved-levering-med-hrs-kortet/ publisert 27.12.2018

Oppsummert synes jeg det er sterkt kritikkverdig på grunn av flere forhold som jeg skal prøve å forklare under.

Jeg driver en bedrift som har mange ben å stå på. Ett av beina som har fått min bedrift opp å stå er tjenesten søppeltaxi.

Konseptet består i at vi henter avfall hjemme hos kunden og leverer dette på godkjent mottak. Det vil si ved HRS sitt anlegg i Narvik for vår del.

HRS har så langt godtatt at vi har tatt med HRS kort til kunden og levert på «Privat» del av anlegget når vi har hatt oppdrag fra private.

Disse oppdragene har vært med å sørge for omsetning som gjør at selskapet fortsatt eksisterer.


Nye regler i HRS sitt kundetorg

Nye regler for levering av privat avfall hos HRS på Stangnes skaper kraftig irritasjon hos noen. Andre mener det er problemfritt.

 

1. Konkuranseloven §11

Som eneste kjente mottak av husholdings- og grovavfall i vårt område kan man på noen måter si at selskapet er i en slags monopolsituasjon.

Ekstra graverende i forbindelse med fri konkurranse er det også siden ett av HRS sine datterselskaper driver med kontainerleie.

Min kunnskap forteller at de også er en dominerende aktør innenfor kontainerleie spesielt i Narvik kommune.

Kontainerleie og søppeltaxi er ikke helt like produkter, men begge er innenfor samme bransje og begge går mot privatmarkedet som er det aktuelle markedet i dette tilfellet.

Akkurat dette får konkurransetilsynet se nærmere på siden jus ikke er mitt felt.


– Noen har vært så uheldig å "miste" en sofa og et bord ved Krafthallen

Styreleder i eiendomsselskapet Medkila Fotballpark AS er rystet over forsøplingen.

 

2. Begrensninger for Narvik og Harstads innbyggere

Hvilket mandat har ett interkommunalt selskap å begrense fordelene byenes innbyggere har fått og betaler for selv over sin skatteseddel?

Burde det være opp til hver enkelt innbygger hvordan hun eller han løser å få levert sitt avfall til godkjent mottak.

For folk i tidsklemma er det ett kjærkomment tilbud når noen tilbyr å hente avfall hjemme hos dem og levere det.

Ett annet aspekt er at egnet utstyr er noe ikke alle har. Noen mangler hengerfeste, henger eller har valgt en liten bybil som ellers passer behovene de har.

Skal disse fratas valget av måten de leverer sitt avfall? Kanskje det  er aller best  hvis disse leier kontainer av HRS sitt datterselskap.

Hva med de som har helsemessige utfordringer? Skal ikke de få nyte godt av det de betaler for? Nemlig ordningen med HRS kortet?

3. Nekting av profilerte kjøretøy betjent av mennesker med profilert arbeidstøy

Sitat HRS: «I vår ordinær åpningstid (07.30 – 15.30) vil det ikke være mulig å levere avfall på privat kundetorg med profilert næringskjøretøy og profilerte arbeidsklær. Profilerte næringskjøretøy kan benyttes i privat ærend på dager vi har langåpent (etter klokken 15.30). Dette gjelder våre miljøparker i Narvik og Harstad, hvor vi har eget næringstorg.»

Skal vi i 2019 gi fordeler til de som ønsker å jobbe svart. Skal vi gi enda flere fordeler til de som kjører rundt i kjøretøy uten profilering og leverer avfallet i joggebukse?

Skattemessig er det vel ikke disse gruppene som skaper mest skatteinntekter til verken Narvik og Harstad kommune ?


– Tror folk blir fornøyd med ny ordning

Dunker som hentes hjemme hos abonnentene gir mest og best sortering.

 

Hva med de som prøver å drive næringsvirksomhet i deres kommuner? Skal disse stilles bakerst i køen.

Skal det profesjonelle næringslivet levere en tjeneste til privatmarkedet som er dyrere fordi de må levere avfallet på næringssiden og betale for dette.

Denne kostnaden skjønner alle at sluttkunden må betale for. Og privatmarkedet er ofte mer prissensitivt enn bedriftsmarkedet.

Hvordan man skal tolke at profilerte næringskjøretøy kan benyttes i privat ærend på dager de har langåpent tør jeg ikke engang å prøve å tolke.

Jeg tolker det i alle fall ikke dit at næringslivet er invitert til kveldsarbeid mot privatmarkedet.


HRS fortviler over elendig sortering av matavfall:

Ber folk skjerpe seg

Ryggsekk, matter, klær og lamper kastes i matavfallet. Hålogaland Ressursselskap fortviler og ber folk pent om å skjerpe seg.

 

4. Begrensning av kjøretøy inntil 3500 kg

Sitat fra HRS: «For kjøretøy er det en begrensning på kjøretøy over 3.500 kg. Lastebiler og traktorer kan ikke levere på husholdningstorget. Dette gjelder våre miljøparker i Narvik og Harstad, hvor vi har eget næringstorg.»

Nok en begrensing som for meg ikke virker som noe annet å hindre næringslivet å skape inntekter.

Jeg går fortsatt ut fra at kommunene godtok ordningen med HRS kortet fordi det virket som en bra fordel for innbyggerne.

Det er jo tross alt de som til syvende og sist betaler for ordningen.

På en skala fra 1-10 hvor viktig er det for kommunene at avfallet blir levert i en bil som ikke veier mer enn 3500 kg?


Leserinnlegg:

Er det et farlig høyt avgiftsnivå på renovasjon i Harstad?

- Både Harstad og Narvik hadde i 2018 lavere renovasjonsavgift enn gjennomsnittet i våre respektive fylker, henholdsvis Nordland og Troms.

 

Oppsummert:
De utfordringene de har etter innførselen med HRS kortet kunne de ha løst på helt andre måter.

Misbruk av ordningen er noe de fleste av oss ikke ønsker. Men de begrensninger de nå innfører rammer også de seriøse aktørene.

I denne saken er HRS langt utenfor sitt mandat gitt av eierne.

Etter min mening er det på tide med en irettesettelse av HRS sin ledelse siden de har latt dette gå i trykken.


Klart for et grønt skifte

HRS-direktør Kirsti Hienn understreker at sektoren står overfor et grønt skifte til sirkulær økonomi.