Leserinnlegg

Folkeparken: Harstads kronjuvel

- Jeg ønsker meg uten tvil en kommune som enda sterkere enn idag prioriterer forebygging, folkehelse og friluftsliv.

Illustrasjonsfoto 

meninger

Jeg er stolt over å nå i sju år ha vært en del av et kommunestyre som år for år har lyktes satse mer enn tidligere på forebygging, folkehelse og friluftsliv. Harstad Venstre har i alle budsjettprosesser løftet frem folkehelse og forebygging som viktige satsninger. Folkeparken er i det bildet sentralt. Hvilke satsninger man politisk oppfatter ligger innunder disse begrepene kan imidlertid være forskjellig. Lederartikkelen i HT 20.12 viste nettopp frem noe av diversiteten.

Det private initiativet Folkeparken Trivsel har vært bredt drøftet gjennom en rekke politiske prosesser de siste 18 årene, og behandlet i kommunestyret ved minimum to anledninger – både i 2007 og i 2014 – hvor det ved begge anledninger ble negative tilbakemeldinger til initiativet. Det er ikke fordi politikerne ikke setter folkehelse i høysetet, men rett og slett fordi det politiske flertallet mener initiativet ikke er av vesentlig betydning for folkehelsearbeidet i Harstad.

Folkeparken er Harstads kronjuvel. Statuttene fra 1947 er tydelige på formålet med Folkeparken: en park for folket. Den aktive utviklinga av Folkeparken de siste ti årene har bidratt i betydelig grad til å underbygge dette. Med oppbygging av et titalls gapahuker, bålgruver, rikelig med benker og fremkjøring av ved er det turmål for alle aldre og alle funksjonsnivå. Med samspill opp mot private og opp mot idrettslag kommer det vesentlige midler til videre utvikling for et bredt aktivitetstilbud: Tufteparken med midler fra Sparebankstiftelsen gir et lavterskeltreningstilbud i kort avstand fra parkeringsplassen. Blåbærhaugen sykkelpark med både privat og offentlig finansiering i nær avstand gir et utrolig løft for syklende i alle aldre og alle nivå. Harstad kommunes ivaretakelse av skiløypene, inkludert statusrapport på skisporet.no, øker tilgjengelighet og bruk for alle. Etablert toalett sikrer sanitære forhold. Harstad kommune i samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd har utbedret skilting i stort monn slik at turene både i Folkeparken og i hele fjellområdet helt mot Storjorda (og enda lengre) er mer tilgjengelig enn tidligere. Budsjetterte midler til utbedring av Fjellveien er på plass, traséen godt vedlikeholdt og bredere enn før. Aktivitetstilbudet i Folkeparken er variert og bredt og alltid tilstede: fra barneskirenn med Medkila skilag, Folk i Parken med Harstad profileringspool, Kom-deg-ut-dagen med Barnas turlag, Stolpejakten og Turorienteringstilbudet til Harstad O-lag, Folkefemmern-løpet ved IK Hind og Bedriftsidretten – til utallige andre aktiviteter med utallige andre lag, foreninger og enkeltinitiativ. Frisklivssentralen introduserer bruk av Folkeparken som treningsarena til enda flere. Fra tid til annen er det også serveringstilbud både utendørs eller innendørs som på Grønnkollhytta, Speiderhuset og Heggenkollen, og mange er spente på initiativet som er på vei ved Musvannet. Vi venter også spent på den ferdige Tufteparken med finansiering fra Sparebankstiftelsen, og parkouranlegget like ved for naturlek for barna. Folkeparken er i kontinuerlig utvikling: til det beste for folkehelsen, friluftsliv og forebygging.

Folkeparken Trivsel har ønsket å oppføre et servicehus ved innmunningen til Folkeparken. Gjentatt politisk behandling har konkludert med at behovet for et servicehus på parkeringsplassen er et annet nå enn på 50- og 60-tallet, og det politiske flertallet har ikke hatt samme tro på at et servicehus i vesentlig grad vil bidra til å åpne parken for verken funksjonshemmede eller andre grupper. Det politiske flertallet oppfatter også at kommersialisering av arealet på parkeringsplassen ligger utenfor rammene av hva statuttene gir mulighet til. Og til sist: en reduksjon av antall parkeringsplasser i Folkeparken, noe som er nødvendig for oppføring av bygget er svært vanskelig å forestille seg mulig med dagens flittige bruk. Et siste spørsmål stilt av flere er hvorvidt det vil være et ønske fra barnefamilier å også i Folkeparken møte maset fra søte små om kafébesøk med småhandel allerede før turen er påbegynt.

Venstre er av den klare oppfatning av Folkeparken er i en rivende positiv utvikling med et høyt antall brukere i alle aldersgrupper. Harstad Venstre vil gjøre det vi kan for å bidra! Blant nødvendige tiltak vil vi peke på behovet for en helhetlig reguleringsplan som ivaretar formålet i statuttene og planlegger bruken for fremtida, og vi vil peke på behovet for en Sti-løypeplan for hele Harstad. Kommende år behandles Kommunedelplanen for Idrett og fysisk aktivitet: det gleder vi oss til!