Leserinnlegg:

Er det et farlig høyt avgiftsnivå på renovasjon i Harstad?

- Både Harstad og Narvik hadde i 2018 lavere renovasjonsavgift enn gjennomsnittet i våre respektive fylker, henholdsvis Nordland og Troms.

INNFØRE TILTAK:- Ved oppstart av en ny tjeneste - som innlevering av grovavfall i gebyret - er det forventet at det leveres mer avfall når tilbudet er nytt, men at det flater ut over tid. Såfremt dette ikke blir tilfelle i Harstad, er det nødvendig å innføre ulike tiltak for å redusere kostnadene, skriver Kirsti Hienn i HRS i dette innlegget. Arkivfoto: Andreas Isachsen  Foto: Andreas Isachsen

meninger

Hvis gebyret i Harstad øker med 22% til kr 3.498,- er det likevel lavere hvis vi sammenligner det med Tromsø hvor gebyret foreslås satt til kr 4.004,-.

Ren gebyrøkning for HRS sine tjenester er 14,4% over 2 år (eller 7,2% pr år) når nye tjenester ikke tas med. Nye tjenester er levering av inntil 6 m³ grovavfall inkludert i gebyret, utvidede åpningstider på kundetorget på Stangnes, økt kildesortering og håndtering av avfallet på en miljøriktig måte som oppfyller offentlige pålegg og mer henting hjemme fra høsten 2019. I tillegg inngår også kostnader tilknyttet renovasjonstjenester levert av Harstad kommune.

Dette er i henhold til Harstad kommunestyres vedtak av 12.10.17.

Det kan være vanskelig å forstå at det ikke får større utslag på gebyret om det settes et øvre tak på 6 eller 3 kubikk grovavfall levert i gebyret. Forklaringen er at det er et øvre tak som er satt, men det er få innbyggere som leverer over 3 kubikk – kostnaden beregnes ut fra mengden som er levert, ikke taket som er satt. Dett er et kollektivt finansiert tilbud der behovene for alle innbyggerne varierer over tid.

Innlevert farlig avfall i Harstad har økt vesentlig og er nå på samme nivå som i Narvik. Vi er pålagt å ta imot farlig avfall som en kostnad inkludert i gebyret. Dette for å sikre at dette avfallet ikke dumpes i naturen, men handteres på en miljømessig riktig måte.

Ved oppstart av en ny tjeneste - som innlevering av grovavfall i gebyret - er det forventet at det leveres mer avfall når tilbudet er nytt, men at det flater ut over tid. Såfremt dette ikke blir tilfelle i Harstad, er det nødvendig å innføre ulike tiltak for å redusere kostnadene. Utviklingen følges nøye av oss og den vil bli evaluert etter vel et års drift. Resultatene og eventuelle tiltak vil da bli diskutert med Harstad kommune.

Ut fra miljøhensyn er det viktig at avfallet kommer inn på våre anlegg og bli behandlet på en miljømessig god måte. Regelverket skjerpes kontinuerlig og dette er helt nødvendig for at vi skal legge til rette for de som kommer etter.