Rundkjøringer forebygger skader og drepte i bil

  Foto: Knut Godø

meninger

HT har mandag 7.8 2018 et hovedoppslag om rundkjøringene i Harstads Veg-pakke som «dreper bilskjermer». Økning av skader på lakk- og karosseri, som artikkelen beskriver, er en velkjent bivirkning angående rundkjøringer. Det som artikkelen ikke berører, er den helsefremmende effekten av rundkjøringer. Det er velkjent at kollisjoner i rundkjøringer skjer med tangentiale berøringer og ikke «rett på». Det er bedre å bulke skjermer enn skade folk i bilen. Man kan sammenligne rundkjøringer med penicillin. Fleming oppdaget denne fantastiske medisinen og utallige mennesker reddet fra døden etter 1942, da preparatet ble lansert. Noen får allergier og andre bivirkninger fra antibiotika, men dette må vi tåle i forhold til helsegevinsten. Artikkelen i HT kan føre til KAVADEÆSA i enkelte deler av Harstads befolkning vedrørende vegpakkens fortredeligheter. Forresten har skaderegisteret ved UNN Harstad 1989-2915 hatt anledning til å evaluere effekten av behandling/omlegging av krysset på RV 83 på Bergseng til rundkjøringen. En betydelig helseeffekt er dokumentert. 16 år (1994-2009) med kryss sendte 9 skadde i bil til sykehuset. 6 år (2010-2015) med rundkjøring ble en skadd i bil. Dette på tross av økende biltrafikk. Gratulerer med godt arbeid på Harstads karosseri-veisteder. Men husk at Harstadværingene med årene trener seg på rundkjøringer, noe som kan minske bivirkningen, og dermed mindre lakk-og karosseriskader.