DAB er en tragedie for det norske folk

Dekningen er ikke tilfredsstillende.

KLABB OG DAB: – Det er uholdbart at regjeringen ikke etterlever de forutsetningene som lå til grunn da DAB ble vedtatt i 2011, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto 

meninger

Vi svikter ikke Radio-Norge! I 2011 vedtok Stortinget å digitalisere radiomediet, og Senterpartiet stemte for innføringen av DAB. Det er viktig å understreke at det lå til grunn betingelser fra Stortingets side da innfasing av DAB ble vedtatt. En av disse var at DAB skulle ha tilsvarende dekning som FM-nettet, før FM ble faset ut. Videre ble det understreket at en rekke politiske og samfunnsmessige hensyn måtte ivaretas i forbindelse med digitaliseringen. Det være seg ytringsfrihet, eiermangfold, beredskap, tilgang til informasjon, befolkningsdekning, samt sikre brukere tilgang til rimelige og gode tjenester.

Erfaringene så langt levner ingen tvil om at slukkingen av FM-nettet og innføringen av DAB er en tragedie for det norske folk. Allerede i 2016 fremmet Senterpartiet forslag i Stortinget om å utsette slukkingen av FM-nettet til det ble dokumentert at DAB-teknologien har lik dekning geografisk og kvalitetsmessig som FM-nettet, slik Stortinget fastsatte i Innst.329 S(2010-2011). Bakgrunnen for Sps forslag bunnet i erfaringene som på det tidspunktet viste at dekninga ikke var tilfredsstillende, og at tilbudet ikke ga lytterne en merverdi. Situasjonen har ikke bedret seg siden da. Senterpartiet har ved en rekke anledninger konfrontert regjeringen hva gjelder dekning, beredskap, mangfold, og radiotilbudet generelt.


LESERINNLEGG:

- Denne måten å styre mediebildet på er riktignok ikke like brutalt som tyskerne, men like farlig.

- Det er derfor spesielt alvorlig at den generelle informasjonen til alle fjernes nå når FM-bandet er slukket.

 

Senest i slutten av juni stilte jeg spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande om hun vil ta initiativ til at Medietilsynet undersøker hvor mange som hører på DAB. Dette ble avvist av kulturministeren. Dette er både skuffende og uforståelig.

Ser ikke kulturministeren verdien av å fremskaffe et konkret faktagrunnlag på hvor mange som faktisk lytter på DAB, via en uhildet instans som Medietilsynet? Senterpartiet mener kulturministeren må gå inn i DAB-saken på grundigere vis. Det innebærer blant annet å sørge for et skikkelig faktagrunnlag med reelle DAB-tall. Det er uholdbart at regjeringen ikke etterlever de forutsetningene som lå til grunn da DAB ble vedtatt i 2011.


Lederen:

- Fortsatt store hull i DAB-nettet

Hullene er større enn mange trodde på forhånd. Derfor bør innføringen granskes og hullene tettes.