Avskyelig handling som må forfølges

En video publisert på ht.no i går fikk det til å koke i kommentarfeltene på sosiale medier. Det er et godt tegn.
meninger

Videoen, som er fanget opp av et dashbord-kamera, viser en kvinne og et barn av utenlandsk opprinnelse gående på fortauet langs Storgata i Harstad. I motsatt retning kommer en kvinne, og i det hun passerer de to, strekker hun ut venstre hånd og «klapser til» kvinnen i hodet. Dette skjer på åpen gate på høylys dag, og Harstad Tidende vet at kvinnene ikke kjente hverandre. Vi vet også at det derfor ikke dreier seg om en spøk, slik noen, politiet inkludert, tar forbehold om.

Når dette usikkerhetsmomentet tas borte, koker konklusjonen ned til at dette er en uakseptabel og avskyelig handling. Hvorvidt den er rasistisk motivert er ikke kjent, men det er likevel overveiende sannsynlig. Men som en leser så korrekt poengterer i kommentarfeltet: «Vi er alle likeverdige, og det er uvesentlig hvem som gjør det mot hvem her. Begge veier hadde vært like galt. Det er faktisk uakseptabelt med enhver form for trakassering og vold».

Se videoen: Her slår kvinnen mot en den fargede bestemoren

Uavhengig av motivasjon for handlingen:  Vi skal ikke ha det slik i Harstad, og når vi valgte å publisere dette opptaket, så er det nettopp i den hensikt å initiere en debatt som tar avstand fra slike handlinger, som beviselig skjer også i Harstads gater.

I løpet av relativt få timer i går var videoen vist nærmere 10.000 ganger, og folkets dom var entydig: Dette er en avskyelig handling som bør forfølges, uavhengig av om den anmeldes eller ikke. Det er en holdning vi støtter.

Hvorvidt dette faller inn under definisjonen «legemsfornærmelse» er uklart, og på flere måter er det også irrelevant. Politiet karakteriserer selv dette som en uakseptabel handling som ikke kan bagatelliseres. Da bør lovens håndhevere også følge opp med å ta saken ett skritt videre. I alle fall når vi er gjort kjent med at politiet har fått tilbud om bevismaterialet i usladdet form.

Som et viktig signal, og ikke minst av allmennpreventive hensyn, må ikke denne saken få passere.

Les også: Politiet reagerer: - Uakseptabel adferd