Valgtanker

- Den største gleden med årets valg er at Bjørnar Moxnes kom inn på tinget for Rødt.

Ettervalgsfunderinger: Frode Bygdnes ser på realitetene, slik han oppfatter dem, etter at stemmene er opptalte.  Foto: Trond Sandnes

meninger

LESERINNLEGG:

Hovedsida med Stortingsvalget 2017 er dessverre at det fortsatt blir en blåblå regjering. Likevel er det noen positive sider. Alle regjeringspartiene har gått tilbake. Nå er det å håpe at KrF og V skjønner at de må stille krav til den nye Solberg-regjeringa. Venstre går nå på lånte borgerlige stemmer for ikke å ramle under sperregrensa og KrF er nede på grunnfjellet sitt. På landsbasis tåler de ikke å miste ca 4000 stemmer hver, da er de under sperregrensa. Å bare være støtteparti for Solberg i neste periode er for dem å utslette seg selv.

Alle regjeringspartiene må tenke på at de har hatt tilbakegang i tider med økonomisk oppgang. Svinger konjunkturene vil deres maktgrunnlag svikte.

Også AP har gått tilbake, men denne tilbakegangen er omtrent identisk med SV og Rødt sin fremgang på over 3% til sammen. Denne endringa kan faktisk forklares ut fra Støres valgkamp. Han stengte døra til Rødt uten å bry seg om den diskusjonen som foregikk i fagbevegelsen. Skulle LO gi penger til Rødt sin valgkamp? Faglig opprop var mye et resultat av Støres provokasjon. Heller ikke SV ble nevnt i Støres invitter, derimot gikk han til KrF og til det mest fagforeningsfiendtlige partiet Venstre. Støre demonstrerte dermed at han har dratt AP kraftig mot høyre. AP er ikke lenger et klasseparti, men et eliteparti. Støre har fremstått som en markedsliberalist og gjort partiet til et konsulentparti. Denne utviklinga er ikke ulik det som ellers har skjedd med sosialdemokratiene i Europa.

Dermed har vi fått rom for partier som R, SV, SP og MdG. Dette må være en tankevekker også for journalistene som bare tenker statsministerkandidat og forflater hele valgkampen til to partier; Støre og Solheim.

Venstresida for AP har styrka seg. SV og Rødt har begge gått frem og er inne på Stortinget med 12 representanter. Hadde SV og Rødt stilt felles liste eller Rødt vært over sperregrensen, ville tallet vært rundt 16 representanter. Rødt har gjort et bedre valg enn antall mandater tilsier. Selv om ikke Rødt lenger er revolusjonært, så har Rødt mye å tape på å gå sammen med SV. Rødt har en klasseprofil som blir ødelagt med å gå sammen med akademikerne i SV. Rødt har nå en glimrende mulighet til å ta opp arven etter Folkvord, som var en vakthund for hele landets venstreside. Med Moxnes inne vil Rødt bli et landsomfattende parti som kan styrke seg i lokalvalgene om 2 år. Det gir et realistisk håp om å komme over 4% grensen neste Stortingsvalg. Den største gleden med årets valg er at Bjørnar Moxnes kom inn på tinget for Rødt.