Venstre vil gi kvalifiseringsstipend til ufaglærte lærere

- Sammen med vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, er å satse på lærerne den saken Trine vil prioritere aller høyest når hun skal forhandle med Erna etter valget.

- Takk for alt bare akkurat du kan lære ungene våre, takk for at du både ser den enkelte og løfter alle sammen, takk for at du gjør deres og vår felles framtid lysere, skriver Kine Bergheim i Troms Venstre. 

meninger

LESERINNLEGG:

Kjære lærer!

Takk for alt bare akkurat du kan lære ungene våre, takk for at du både ser den enkelte og løfter alle sammen, takk for at du gjør deres og vår felles framtid lysere. Vi i Venstre veit at erfaring og trygghet i lærerrollen er noe som vokser og utvikles for hver dag man står på i klasserommet. Ingen politikere trenger å fortelle deg at det er krevende å være lærer, og at kunnskap må oppdateres for å være relevant. Ingen formelle kompetansebevis kan dekke de hundrevis av små og store avgjørelsene du må ta på strak arm i løpet av en vanlig arbeidsdag.

Venstre vil gi lærerne redskapene som trengs for å vokse og trives i lærerrollen. Vi har sørga for at lærerne får ta etter- og videreutdanning, og søkertallene viser tydelig at lærerne sjøl ønsker seg dette. 7 av 10 som har tatt videreutdanning, sier sjøl at de har blitt bedre lærere, og nesten alle har gjort endringer i egen undervisning. Høyere utdanning må og skal etterfølges av mer faglig sjølstendighet, det vil si mindre rapportering, og større metodisk frihet til lærerkollegiene ute i skolen. Økt kunnskap gir lærerne økt respekt og autoritet, overfor elever, foreldre og resten av samfunnet. 

Vi vil fortsette dette lærerløftet, som er enormt stolte av å ha satt i gang, og vi vil utvide det. Det blir feil å si at vi har altfor mange ufaglærte lærere i skolen, dette er folk vi trenger og vil ha med oss videre. I neste periode skal vi legge til rette for at disse vil ta steget fullt ut og velge læreryrket, derfor lover vi å gi disse tilbud om kvalifiseringsstipend, slik at de kan få ta den utdanninga som gjenstår og bli værende i skolen.
Vi i Venstre vil fortsette å satse på læreren, for vi mener at det er det viktigste vi kan gjøre for ungene våre. Sammen med vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, er dette den saken Trine vil prioritere aller høyest når hun skal forhandle med Erna etter valget.