Raus og varm eldreomsorg

- At Tove Karoline Knutsen ikke liker fakta og tall som beskriver nettopp det får stå for hennes regning.

- Stoltenberg lovet 12.000 nye sykehjemsplasser i sin valgkamp i 2007. Da er det klart at 567 plasser ikke er mye å skryte av og like så vanskelig å bortforklare, skriver Einar Jahre Mustaparta.  Foto: Andreas Isachsen

Den nye rådmannen er selve oljen i maskineriet og nøkkelen til progresjon.

meninger

LESERINNLEGG:

Dagens regjering vil fortsette å heve kvaliteten i eldreomsorgen. At Tove Karoline Knutsen ikke liker fakta og tall som beskriver nettopp det får stå for hennes regning.

Stoltenberg lovet 12.000 nye sykehjemsplasser i sin valgkamp i 2007. Da er det klart at 567 plasser ikke er mye å skryte av og like så vanskelig å bortforklare. Tove Karoline Knutsen må da også ty til det eldgamle trikset om å karikere budskapet fra meningsmotstanderen heller enn å snakke om egen politikk.

Vi i Høyre har gode løsninger på virkelige problemer, positiv god politikk og vi vil gjerne snakke om den.

For å sette utfordringen i eldreomsorgen i perspektiv. Kommunene anslår at det er behov for 22.000 nye plasser innen 2030.

Mye er gjort men mange venter fortsatt på sykehjemsplass. Dette er dagens regjering i ferd med å gjøre noe med. Det tar som nevnt tid å planlegge og få gjennomført utbygginger, men de vil komme så lenge dagens regjering får arbeide videre i henhold til sin plan.

Det viktigste er å få hjelp når man trenger det. Det viktigste i eldreomsorgen er å ta hånd om mennesket ikke systemet:

• Vi har sørget for at kommunen får mer støtte til å bygge ut nye sykehjemsplasser. Staten tar nå halve regningen når kommunene skal bygge sykehjem. Det gir naturlig nok resultater. Det planlegges nå tre ganger så mange sykehjemsplasser som under den rødgrønne regjeringen.

• Vi har utviklet en trygghetsstandard for sykehjem, slik at de som kommer på sykehjem skal være sikre på at de får et godt tilbud av god kvalitet.

• Vi har lovfestet retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

De eldre blir flere og de pleietrengende med kroniske og sammensatte lidelser trenger mer spesialisert helsehjelp enn tidligere. Denne analysen og forståelsen av eldreomsorgen må ligge til grunn når vi skal bygge et tilpasset omsorgstilbud. Det nytter lite å snakke om tidligere tiders behov. Målet er at den enkelte skal kunne mestre sin egen livssituasjon til tross for sitt hjelpebehov. Det er å ta de eldre og pleietrengende på alvor!

Mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap er de viktigste forholdene innenfor omsorg. For å forhindre svikt på disse områdene må det være sammenheng i tjenestene. Nye moderne sykehjem legger til rette for dette. Eksisterende sykehjem må tilpasses dette. For å komme dit lanserer regjeringen kvalitetsreformen ”Leve hele livet”. Målet er at eldre skal få hjelp til å mestre siste del av livet, og at pårørende/nærstående skal slippe å slite seg ut.

Jeg var på besøk på Bergsodden sykehjem sammen med Helseminister Bent Høie sist tirsdag. Vi spiste en velsmakende middag sammen med beboerne og fikk oppleve et moderne og veldrevet sykehjem.

Tidspunkt for middagsservering er nå det samme som for oss andre, sen ettermiddag kl 1600.

De ansatte fortalte om meget positive resultater fra dette. De eldre rekker å bli sultne og spiser mer når middag når den serveres kl 1600 og ikke som lunch kl 1300. Det blir mer tid til aktivitet. Aktivitet bedrer søvnrytmen og behov for søvnmedisinering reduseres. De eldre blir mer våkne på dagtid, det blir mindre svimmelhet og færre fallskader inntrer.

Dette er et konkret eksempel på hva man enkelt får til når man spiller på lag med helsearbeiderne som ser og forstår utfordringene og tar tak i de. Resultater fra slikt arbeid er en sann glede å få ta del i.