- Vi skal ikke ha dårlig samvittighet for at vi benytter fly

- Her i den nordlige landsdelen har vi ikke så mange alternativer til fly når vi skal forflytte oss mellom landsdelene eller reise utenlands.

FLY ER VIKTIG: - Et godt nett av flyplasser så avgjørende viktig for næringsliv og bosetting, skriver Bendiks Harald Arnesen. 

meninger

LESERINNLEGG: Flyplassene er avgjørende for næringsliv og bosetting i nord

Jeg undrer meg stadig over de mange utspillene som kommer fra MDG (Miljøpartiet De Grønne).  Mange av disse utspillene vil ramme distrikts-Norge på en måte som partiet neppe kan ha tenkt over konsekvensene av.

Denne gangen er det brukerne av fly som det løftes en pekefinger mot.

Her i den nordlige landsdelen har vi ikke så mange alternativer til fly når vi skal forflytte oss mellom landsdelene eller reise utenlands. Derfor et godt nett av flyplasser så avgjørende viktig for næringsliv og bosetting.

Jeg synes med andre ord ikke at vi skal ha dårlig samvittighet for at vi benytter fly for utvikling av næringsliv/bedrifter og i jobben, eller for å besøke slekt og venner andre steder i inn- og utland. I en landsdel og et land med mye mørketid, frost og mye snø, synes jeg heller ikke at folk trenger å skamme seg over at de tar seg en sydentur av og til.

Jeg registrerer at MDG tydeligvis er opptatt av å finne virkemidler som kan stoppe disse mulighetene for folk. I denne sammenheng lanserer de nå forslaget om å flytte taxfreesalget fra flyplassene til togstasjonene, men hvordan dette skal skje i praksis vites ikke. Vet ikke MDG at det ikke finnes en eneste togstasjon i halve Norges lengde?

Jeg merker meg at MDG sitt høyeste ønske er å få bort hele taxfreeordningen. Dette ser jeg på som et virkemiddel for samtidig å få bort flest mulig flyplasser i distriktene.

Jeg har i hele mitt voksne liv vært opptatt av å bygge ut samferdselstilbudene i landet vårt. Dette har jeg prøvd å medvirke til både organisatorisk og politisk. Jeg har også hatt mitt arbeid innen samferdsel og i dag jobber jeg for å sikre best mulige flytilbud i hele landet. Dette gjør jeg fordi jeg er godt plantet i distrikts Norge og derfor vet hvor avgjørende viktig slike tilbud er for oss. Jeg har selv opplevd tidene før mange av flyplassene her nord ble bygget ut og jeg vil kjempe med nebb og klo mot at vi skal tilbake til den tiden.

I et land som Norge er det kostbart å holde en flyplasstruktur som er tjenlig for innbyggerne og næringslivet. Derfor er alle inntekter til formålet kjærkommen.

Taxfreeordningen er ikke noe særnorsk fenomen. De aller fleste flyplass-nettverk i verden er finansiert gjennom taxfree. Hvorfor skal da ikke vårt langstrakte land benytte en slik ordning når den faktisk gir over 2,5 milliarder kroner til drift av våre flyplasser? Jeg tviler på at MDG eller andre partier vil hente ut slike beløp fra statsbudsjettet etter først å ha tatt bort hele taxfreeordningen. Nei, da er det kutt i antall flyplasser og flyruter som vil komme.

I tillegg må det også kunne nevnes at dersom taxfreesalget i Norge opphører så vil folk gjøre sine innkjøp ved utenlandske flyplasser. Da har vi altså tapt milliarder i inntekter til norske flyplasser samtidig som mange hundre ansatte mister jobbene sine. I stedet sender vi pengene og arbeidsplassene ut av landet og laster flyene ned med varer kjøpt i utlandet.

Jeg vil så sterkt jeg kan henstille til helhetstenking og konsekvensvurdering når nye utspill fremmes.