Skattesnyteri i luksuklassen

Skandinavias rikeste familier unndrar en tredel av skatten de skulle ha betalt. De 300 rikeste familiene i Norge skjuler en formue på mange titalls milliarder kroner i utlandet.

SKJULER PENGER Nesten alle som hadde konto i storbanken HSBC i Sveits oppga ikke dette i selvangivelsen.  Foto: Reuters / NTB scanpix

meninger

95 prosent av dem som hadde konto i storbanken HSBC i Sveits, oppga ikke dette i selvangivelsen, viser en ny studie omtalt i Aftenposten 29. mai. Dette bidrar sterkt til forskjells-Norge!

Denne rikdommen har de ikke bygd på egen hånd. De fleste har bare arvet den. Og alle som én baserer rikdommen på goder som vi andre betaler for gjennom skatteseddelen. Varene får de ut til markedet på veier som resten av oss har betalt for. Varme og lys kommer fra kraftutbygging og infrastruktur vi har betalt i fellesskap. De ansatte er utdannet på vår skatteregning. Blir noen syke, får de behandling på sykehus vi har betalt for. Og eierne kan sove trygt fordi fabrikkene og varelagrene deres blir beskyttet av politi og brannvesen, som resten av oss har betalt for.

Takken for alt dette er at de snyter enorme summer unna skatt fra fellesskapet. For dette premieres de: Høyres og FrPs rike onkler og tanter har de siste fire årene fått skattekutt som er over fjorten ganger så store som pengegavene de har gitt disse to partiene.

Den samme rørende omsorgen vises ikke overfor de svakest stilte blant oss. FrP og Høyre kuttet i barnetillegget for de som er uføre. De tok gratis fysioterapi fra de av oss som sliter med brannskade, lungesykdom, har lammelser, Parkinson eller brystkreft. De har gått inn for kraftige kutt i støtten til foreldre med alvorlig syke barn.

- Vi var svært overrasket over at den skjulte utenlandsformuen er så konsentrert blant de aller rikeste. Basert på tidligere kontroller har man antatt at det er folk med vanlige inntekter som unndrar skatt, for eksempel ved svart arbeid, mens de rike bruker lovlige metoder til å redusere skatten. Vi viser at det ikke er tilfelle, uttaler en av forskerne.

Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år.

Nå må det være slutt på tålmodigheten. Ingen flere skattekutt til de rikeste! Regjeringas forslag om å slå sammen Kripos og Økokrim må stoppes. Det som trengs er å styrke Økokrim så de kan slå til mot hvitsnippkriminelle og skattesnyterne. På Stortinget vil Rødt arbeide for en skattepolitikk som omfordeler og utjevner forskjellene, og tetter hullene i lovgivningen slik at også de rikeste betaler skatt.