Skuta bør ikke ligge gjemt på Gangsås hele året

- Mange savner at Anna Rogde ligger i havna og er synlig for alle i byen, og de som er på besøk.

SOMMER: Anna Rogde i Harstad lørdag 14. juli 2012. Foto: Tore Skadal  Foto: Picasa

meninger

Interpellasjon – Anna Rogde, om økonomi og kaiplass i Harstad havn

Skonnerten Anna Rogde fyller 150 år i 2018. Tre generasjoner Rogde driftet skuta i mer enn hundre år i fraktefart langs norskekysten, i Østersjøen og fra Arkhangelsk til Portugal. Etter at hennes tid i fraktefart var over var hun borte fra byen i mange år. Sommeren 1990 kom skuta tilbake til Harstad. Det var stor festivitas, med musikk og tale av ordføreren. 

Det var tydelig at byens befolkning og våre politikere var stolte over at driftige borgere av byen klarte å bringe skuta hjem. Anna Rogde er en kulturskatt. Det er ikke å ta i for hardt å si at Anna Rogde er en av Norges fremste maritime kulturskatter. Derfor er det viktig å ta vare på henne, men også å holde henne i drift slik at hun fremdeles kan seile i mange mange år.

Nå kom det nylig en gledelig nyhet om at økonomiutvalget har bevilget 1 million kroner til Anna Rogde. Miljøet rundt Anna Rogde jubler over dette sjenerøse tilskuddet fra Harstad kommune.

Det er likevel et problem at Anna Rogde er underfinansiert i sin alminnelighet. Når tilskuddet fra kommunen er brukt til de formål det er ment for vil det fremdeles være et gap mellom driftskostnader og tilgjengelige midler, hvis skuta skal driftes på en måte som er denne kulturskatten verdig. Anna får i dag sin del av midlene som blir tildelt Sør-Troms Museum over statsbudsjettet, fra fylket og fra Harstad kommune.

Harstad har i disse dager fått en indre havn beskyttet av molo, som gjør at fartøy kan ligge trygt selv om været står på. Mange savner at Anna Rogde ligger i havna og er synlig for alle i byen, og de som er på besøk. Det er sagt av havnemyndighetene at Anna Rogde er velkommen i havna når det er plass. Spørsmålet er om ikke hun som den kulturskatten hun er burde ha en fast plass hvor hun kan ligge om sommeren. Det blir ofte sagt at Skuta er byens stolthet. Da bør hun ikke ligge gjemt på Gangsås hele året.

Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til å sikre fremtidig drift av Anna Rogde med øremerkede midler over kommunens budsjett?

Vil ordføreren bidra til at Anna Rogde får en fast plass i indre havn, i hvert fall i sommerhalvåret?