Vannscooteren er en støyende, unyttig maskin til glede for få og til uro for mange

- Hvem er skyld i at vi likevel har sluppet løs en ny, potensielt farlig støykilde i vårt miljø?

Fra nå av er vannscooteren å regne som småbåt i regelverket. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix  

meninger

LESERINNLEGG: Hva fikk du til jul ?  -  Den nye vannscooterloven.
Nok en støykilde er på full fart inn i vår nære natur. Det dreier seg om en tidsinnstilt, uønsket julepresang: 23. desember 2016 sendte klima- og miljødepartementet forslaget om å oppheve vannskuterforskriften på høring. Høringsfrist 23. mars 2017. Kommunene ble samtidig anbefalt å foreberede lokale forskrifter.  Forskriftene skulle tre i kraft mai i år. Forskrekkede kommentatorer i TV (NRK 1) kunne 18. mai fortelle at loven nå var tredd i kraft. En lov som vil påvirke oss alle; en lov som de fleste av oss ikke hadde hørt noe om og som vi heller ikke ønsket da den ble innført. Tidligere miljøvernminister Børge Brende uttalte år 2002 at 80% av befolkningen i Norge mente vårt friluftsliv var den viktigste trivselsfaktor for å forebygge helseskader. En hovedartikkel i ”TIME” angir støy som årsak til mistrivsel og helseskader hos 450 millioner innbyggere i Europa.
Hvem er skyld i at vi likevel har sluppet løs en ny, potensielt farlig støykilde i vårt miljø? Vi som allerede har vanskeligheter med å kontrollere at såkalt ”rekreasjonskjøring” med snøskutere følger eksisterende regler.  Turister velger Norge som reisemål på grunn av mulighet for stillhet og natur. Reiselivsfolk uttrykker nå bekymring for utviklingen. En asiatisk turist som trodde på reklamen om roen i vårt snøskuterrike naboland hadde en kort tilbakemelding: ”Never again”.

Sikkerhet 
En sommerdag i fjor raste 2 vannskutere rundt ved badeplassen og fugleholmene i Kanebogen. Det i et område med myke trafikanter: Unger på svøm, kajakkpadlere, småbåter. Vannskutere og andre hurtiggående fartøy som holder høy fart nær land er farlige. Som en av to personer i en liten robåt som ble senket av hurtiggående motorbåt har jeg uønsket erfaring om dette. Ulykker skjer raskt.

Kommunenes ansvar    
Departementets forskrifter gir kommunen hjemmel til å fastsette lokale forskrifter om bruk av fartøy inkludert vannscootere. I den nye loven står det at ”bruk av vannscooter medfører ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv”. Utrolig. Hvorfor blir loven da innført? Videre: Kommunene kan med hjemmel i havne- og farvannsloven begrense bruk av vannscooter i deler av eller i hele farvannet av hensyn til miljø og trygg ferdsel.  I Harstad er det naturlig at dette blant annet inkluderer Kanebogen og sjøen ved Trondenes kirke og gravlund samt strandområder med boligbebyggelse. Bjarkøy-beboere må også la seg høre.

Dette haster
Kommunene som rammes av denne nye loven har som mange andre ikke reagert på  lovforslaget datert lille juleaften. Sjefredaktør Kjell Rune Henriksen har nylig i to ledere i ”H.T.” orientert om hva frislippet innebærer. Leder i Sør-Troms Regionråd , Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind ønsker felles regler for bruk av vannscooter i vår region. Inviter gjerne med representant fra Narvik kommune: De har vært en foregangskommune ved regulering av motorisert ferdsel i utmark. Regulering bør iversettes raskt slik at kjøpere av vannscootere vet hvilke begrensninger som innføres. Utleier og selger av vannscootere i en av våre nabokommuner ble intervjuet (”H.T.”) om salg og utleie av doningene. Som eksempel på leietakere nevnte han utdrikkingslag.

Hva kommer etter oss ?
Friluftsorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner samt ulike kommunale vedtak vil skape uro og forvirring ved gjennomføring av loven. Dersom det etter valget blir et regjeringsskifte lover partilederne Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum omkamp og om mulig omgjøring av en rekke vedtak innført av vår nåværende regjering. Forhåpentligvis er vannscooterforskriften et av vedtakene på denne listen. Vedtaket er upopulært. Vannscooteren er en støyende, unyttig maskin til glede for få og til uro for mange. Vannscooterloven kan bli en viktig sak under høstens valg. Nåværende regjering trengte ikke et slikt innspill før valgkampen. Men de valgte det selv.