Harstad, en splittet oljeby

- Vi kan konstatere at i Harstad var oljemotstanderne dobbelt så mange på torget 1. mai 2017.

1MAI2017: De gikk i samme toh Harstad Ap og Troms SV. Men synet om oljeboring utenfor LOVESE er klart delt. Illustrasjonsfoto: Tore Skadal 

meninger

LESERINNLEGG:

Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, forkortet LoVeSe, splitter det politiske miljø i Harstad. Konkret ga det seg utslag i to arrangement på 1. mai. I fjorårets arrangement ble oljeparolene tatt ut fordi det var delte meninger også i fagbevegelsen. I år er det valgår og partiene trer tydeligere fram.

I toget til AP, SV og miljøpartiet fikk en inntrykk av at halve toget følger AP sitt krav om konsekvensutredning for en liten bit av det sørlige Lofoten. Her gikk det 30 stk. Bakparten på toget, som besto av SV og MDG forfektet varig vern av LoVeSe. Det var altså like store fløyer for og mot oljeboring utafor Lofoten i det arrangementet. På torget sto det igjen 30 stk. som blant annet hørte på Natur og Ungdom sin appell for varig vern av LoVeSe.

Årets første mai hadde en usedvanlig lav mobilisering. Det dårlige været kan ha litt av skylda. For og mot paroler i toget kan også ha provosert både tilhengere og motstandere til å holde seg borte. Uansett så kan vi konstatere at i Harstad var oljemotstanderne dobbelt så mange på torget 1. mai 2017.

Så er spørsmålet om hvem som splitter oljemotstanden. SV sin leder, Vegar Hoel, gir Rødt det ansvaret. Mon tro om ikke det er SV som nå er ivrig med å lefle med AP. Det er valg snart og om noen måneder skal en ny regjering utnevnes. I det perspektivet er nok taburettkåtskapen til SV større enn prinsippene. AP flytter grenser. Nå skal de flytte virksomheten inn i Nordlandbassenget. Et parti som ikke ser det spillet som foregår fra AP, kan heller ikke være noen vaktbikkje.

AP i opposisjon serverer valgfraser. Det er praksisen vi må ta AP på. Nå sier de at de skal skatte rikfolk for å trygge velferden. Da de satt i regjeringa var det de som var aktiv for skattelette ved aksjeutbytte. Nå sier de at fisken tilhører folket, men deres fiskeriministrer har staka opp den kursen som Sandberg nå står for. Det var AP-regjeringa som begynte privatiseringa av ressursene ved å legge ned elverkene.

Området LoVeSe er et så kystnært havområdet at det ikke lar seg kombinere fiske og olje. Tydelig var det under seismikkskyting. Det må gjøres et aktivt valg. I denne konflikten må vi regulere for den evigvarende ressursen fisk og la potensiell olje ligge. Norge forvalter den største og viktige torskebestanden. Det ansvaret må vi aldri svikte. Grensene for oljevirksomheten her nord, må ikke flyttes nærmere LoVeSe, men heller utvide det oljefrie området.