Mester er like bra som master

- Vi trenger flinke fagfolk med praktisk og nødvendig kompetanse som kan være med på å bygge norsk industri og næringsliv i årene fremover.

- Blant de tiltakene i stortingsmeldingen vil vi nå gi tilleggspoeng for fagskole som vil hjelpe på for de som ønsker å ta videre utdanning på et universitet eller en høyskole etter endt fagskoleutdanning, skriver Kent Gudmundsen (H). 

meninger

LESERINNLEGG: Denne uken har Stortinget vedtatt stortingsmeldingen om fagskoler. En viktig melding for Norge. Skal vi bygge norsk industri i framtiden, kreves det ikke bare arbeidskraft med ingeniørutdannelse, vi trenger også folk med mesterkompetanse. Med rundt 50 tiltak gir vi fagskolene et skikkelig løft.

Dette er det største systemgrepet som tas for å gjøre fagskolen til et attraktivt høyere utdanningsløp på lik linje med universiteter og høyskoler. Det er Norge helt avhengig av. SSBs framskrivninger viser at vi vil mangle 100 000 fagarbeidere i 2035. Da må vi som politikere sørge for at vi har et mangfold i utdanningssektoren hvor både mester og master er like attraktivt. Vi står midt oppi i en omstilling av norsk økonomi og har behov for flere fagarbeidere på høyt nivå. Vi trenger flinke fagfolk med praktisk og nødvendig kompetanse som kan være med på å bygge norsk industri og næringsliv i årene fremover.

Blant de tiltakene i stortingsmeldingen vil vi nå gi tilleggspoeng for fagskole som vil hjelpe på for de som ønsker å ta videre utdanning på et universitet eller en høyskole etter endt fagskoleutdanning. Vi endrer også poengbetegnelsen fra fagskolepoeng til studiepoeng som er tilsvarende det som gis ved universiteter og høyskoler. Det er en rekke andre gode tiltak hvor vi skal bygge bedre studentvelferd og ikke minst innen kvalitetsutvikling for opplæringstilbudene.

Jeg mener denne stortingsmeldingen er et stort steg i riktig retning av å løfte fagskolene og yrkesfaglig kompetanse som likeverdig akademisk utdanning. Det er like bra med mester som med master.