Johan Castberg-feltet:

- Driftsorganisasjonen bør være i Harstad

- La Statoil fortsette sine planer å bygge videre på eksisterende kompetanse og forsterke dagens miljø.

- Blir utbyggingen av Johan Castberg vedtatt kommer det flere muligheter til Nord-Norge, vi må vise at vi kan og da gir det mening å plassere driftsorganisasjonen der sjansen for suksess er størst, skriver Marianne Bremnes, ordfører i Harstad kommune og Willy Ørnebakk, fylkesråd i Troms fylkeskommune. 

meninger

LESERINNLEGG:

La oss gjøre hverandre gode!

Statoil skaper i dag ringvirkninger i hele Norge og i Nord-Norge med blant annet baser i Brønnøysund og Sandnessjøen, driftsorganisasjoner i Harstad, engasjement ved universitet og forskingsmiljøer i Tromsø og LNG fabrikk og base i Hammerfest. Dette er resultatet av en langsiktig strategi Statoil har hatt i nord ved å spille på de naturlige styrkene til landsdelen.


– Jeg vil være med å heie fram alternative energikilder men:

- Å hente opp oljen utenfor LoVe er bedre enn kulldrift

Barn og unge, olje- og gassvirksomheten i nord og regjeringsskifte til høsten, er bare noe av det ordfører Marianne Bremnes vil ha fokus på i 2017.

 

Alle basene er valgt på grunn av gunstig beliggenhet, trygge havner som er tilgjengelige hele året. Lokasjon for landanlegg og helikopterbaser er også valgt med omhu, og det er brukt betydelige ressurser internt og eksternt for å finne de beste løsningene.

For at Nord-Norge skal hevde seg må vi spille på våre styrker. Petroleumsmiljøer i sør er gode, store og sterke. Statoil har et uttalt mål om ringvirkninger i Nord-Norge, ikke bare Finnmark. Blir utbyggingen av Johan Castberg vedtatt kommer det flere muligheter til Nord-Norge, vi må vise at vi kan og da gir det mening å plassere driftsorganisasjonen der sjansen for suksess er størst.


Statoil vi ha 47 nordlendinger

Statoils ansvarlige for kompetanse i Nord-Norge, Vidar Haukebøe, tilbyr nordnorsk ungdom lærlingeplass.

 

Vi er for basedrift for den daglige driften av Johan Castberg fra Hammerfest, infrastrukturen er på plass, det fungerer og det er godt med plass for utvidelse til å dekke store deler av Barentshavet. Vi er for en helikopterbase i Hammerfest fordi dette vil gi kortest flytid til feltet og dermed størst mulig grad av sikkerhet for de som må bruke denne transporten. Vi er for en omlastningsterminal på Veidnes. Så lenge man forutsetter flere funn i Barentshavet, er dette ikke lenger bare en god løsning for å skape lokale ringvirkninger, men også en veldig kostnadseffektiv løsning. Å vedta dette tidlig vil sende sterke signaler om at man ønsker lokale ringvirkninger og at man har stor tro på Barentshavet. Handlinger sier mer enn tusen ord.

Vi må sikre styring fra nord

Driftsorganisasjonen bør være i Harstad. Her har Statoil allerede driftsorganisasjoner for Norne, Snøhvit og snart Aasta Hansteen. Statoil har hatt en langsiktig strategi over flere år med en nordnorsk modell der driftsorganisasjonene for nord skal ligge i Harstad. Investeringer er gjort. La Statoil fortsette sine planer å bygge videre på eksisterende kompetanse og forsterke dagens miljø.

En sterk organisasjon i nord vil ha en kraftigere stemme inn til konsernledelsen enn to mindre. Skulle det bli mer nedgang i bransjen, er sjansen for unngå nedleggelse og sentralisering til Sør-Norge bedre med ett større bærekraftig miljø enn to små.


Leter etter nye løsninger

I Harstad jobber det rundt 20 personer med Johan Castberg.

 

Ingen ting er sikkert, men sannsynligheten er stor for at en sterk driftsorganisasjon i Harstad vil skape flere ringvirkninger i Finnmark enn om det blir kontrollert fra sør. En innkjøpsorganisasjon som sitter i Harstad vil ha bedre kjennskap til Nord-Norge og hva vi kan tilby enn en i Stavanger med sitt eksisterende nettverk. For å få dette til må vi styrke det eksisterende driftsorganisasjonsmiljøet vi har i nord. Felt har som kjent en levetid. De dør etter hvert, og da er det viktig å fylle på med nye felt slik at miljøet kan opprettholdes med forutsigbarhet.

Å bygge et kompetansemiljø med stort andel ansatte fra nærområdet tar tid. I Harstad er det jobbet målbevisst med dette i 40 år, og miljøet er fortsatt ikke stort nok til at det lever av seg selv. Det jobbes fortsatt med rekruttering til bransjen lokalt i Nord-Norges tettest befolkede område. Skal vi ta sjansen på å begynne på nytt og muligens vente 40 nye år før dette blir en realitet ?


Johan Castberg-feltet:

Et viktig skritt nærmere

I Statoils bygg i Medkila jobbes det hardt med få realisert utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Nå er de et skritt nærmere.

 

Best støtter vi hverandre med en rollefordeling med driftsorganisasjon i Harstad, baseaktivitet til den daglige driften i Hammerfest og omlastning på Veidnes. Dette vil knytte byene våre mer sammen, og det vil skape større ringvirkninger totalt i nord. Finnmark vil helt klart fortsatt være storebror når det kommer til petroleumsrelaterte ringvirkninger. Harstad vil få en liten brikke til som passer til puslespillet Statoil har bygget i 40 år, og trygge disse arbeidsplassene i landsdelen. 

La oss ha en stemme, la oss vise at vi får dette til på tvers av fylkes-, kommune- og partigrenser. La oss bygge landsdelen i lag. La oss spille på våre naturlige styrker og gjøre hverandre gode.