TRE MILLIONER SKAL BRUKES PÅ KUNST I SKOLEN:

- Hvorfor kunne de ikke sørget for at mine barn fikk ordentlige toalettforhold på sin skole?

Frps Eivind Stene om kunst, pengebruk og nye Harstad skole.

UTSMYKNING: Slik ser nye Harstad skole ut på skissene. Skolen skal stå klar til skolestart høsten 2018. 

meninger

LESERINNLEGG:

På kommunestyrets møte den 6. oktober ble det vedtatt – mot Fremskrittspartiets stemmer – at Harstad kommune skal bruke tre millioner kroner på kunst og utsmykking til nye Harstad skole. Videre ble det også vedtatt at alle større fremtidige byggeprosjekter skal bruke 1,5 prosent av den totale rammen til utsmykking. Ideen kom på bordet fra ordføreren via formannskapet en tid i forveien.


Riktig bruk av penger i kommunen?

Tre millioner til kunst på den nye byskolen

Med heftig motstand fra Frps syv representanter, vedtok Harstad kommunestyre torsdag å bruke tre millioner kroner til innkjøp av kunst til Harstad skole.

 

Privat velger jeg å bruke penger på å verdsette det kunstneriske. I kommunestyrets oktobermøte ble også tertialrapporten, en rapport som tar for seg kommunes økonomiske situasjon, behandlet. Rådmannens egne ord i rapporten var at økonomien er ”meget stram.” Samtidig ble det høye sykefraværet og kommunens store lånegjeld trukket frem. En rekke politikere var på talerstolen og var bekymret, man lurte også på om sykefraværet kunne skyldes underbemanning ved enhetene.

I behandlingen av tertialrapporten var det også fremmet forslag fra Fremskrittspartiet om kommune ikke kunne bruke 200 000 på trivselstiltak for beboere i sykehjem resten av året. . Bakgrunnen var oppslag i Harstad Tidende om at enkelte eldre kjedet seg så mye at de rømte. Det ville ikke Arbeiderpartiet og resten av posisjonen være med på, og forslaget falt mot Fremskrittspartiets stemmer.


Her blir det penger til overs, setter av tre millioner til utsmykning

Kostnadene til bygging av Harstad skole er lavere enn forventet. Dermed ser rådmannen seg råd til å sette av tre millioner kroner til utsmykning.

 

Stikkord rundt sektorer som er i direkte konkurranse med «kunstvedtaket» er veier, bemanning på enheter, og barnehager. Listen er veldig lang, egentlig all kommunal virksomhet. Jeg har også sett mange av reaksjonene som er kommet i sosiale medier på dette, og det er veldig mange som med rette er provosert over det de ser De stiller mange legitime spørsmål som jeg ikke kan svare på, rett og slett fordi jeg er helt enig med dem.

Hvorfor kunne de ikke sørget for at mine barn fikk ordentlige toalettforhold på sin skole? Kunne ikke pengene vært brukt på min sønns barnehage? Dette er noen av spørsmålene.
Det som for mange er vanskelig å forstå, er at det er mange politikere som innser og er klar over disse tingene, men samtidig synes man det er greit å hive ut noen millioner her og der. Man stemmer gjerne ned Fremskrittspartiets forslag om 200.000 kroner til trivsel og aktivitet for eldre, samtidig er det helt greit med tre millioner til kunst.

Med den ene hånden bekymrer man seg for den økonomiske situasjonen og sier at vi helst skulle hatt flere varme hender, men som vi har ikke råd til. Med den andre hånden hives millionene. Hvor er sammenhengen og logikken?

En slik inkonsekvent linje ønsker ikke Fremskrittspartiet å legge oss på. Det kommunestyret driver med i store linjer er å prioritere fellesskapets penger, og da mener FrP at eldreomsorg, skole og barnehage kommer først, og ikke blir benyttet som salderingsposter i det kommunale budsjettet.

Videre er jeg helt overbevist om at nye Harstad skoles barn og unge hadde gjort en utmerket jobb ved å utsmykke sin egen skole.