Forhåndsstemmegivingen i Harstad:

Økte fra 2400 til 3800

Harstad har fulgt trenden på landsbasis - en trend som vitner om sterk økning i antall velgere som har avgitt forhåndsstemme.

valgurne valg  Foto: Thomas Ekström

livestudio

Fra Harstad kommune var det vet utgangen av perioden med forhåndsstemming, fredag 6. september, avgitt 3837 forhåndsstemmer. Det representerer en økning fra forrige kommunevalg på hele 56,5 prosent. Ttotalt antall forhåndsstemmer i 2015 var 2452.

Det kan imidlertid komme inn flere forhåndsstemmer, opplyser valgansvarlig May-Unni E. Olsen.