Annonsefrister og betingelser

Bedriftskunder kan ringe markedsavdelingen på 77 01 80 00 eller sende e-post på annonse@ht.no.
Telefaks markeds-/annonseavd: 77 01 80 07.

Her kan du selv beregne hva annonsen vil koste.

GENERELLE ANNONSEFRISTER HARSTAD TIDENDE

Bedriftsannonser uansett plassering i avisen: Må være bestilt og oversendt annonsemateriell senest kl 15.00 senest to dager før innrykksdag.
Til mandagsavisen senest torsdag kl 15.00.
Til tirsdagsavisen senest fredag kl 15.00.

Øvrige bedriftsannonser som er arbeidskrevende: Avisen trenger vanligvis tre produksjonsdager. Ta kontakt med avisen for å avtale nærmere.

Ny! Dødsannonser må bestilles senest kl 13.30 dagen før innrykk.
Til mandagsavisen senest fredag kl 13.30.

Betingelser

Priser iht. Harstad Tidende AS sine til en hver tid gjeldende prisliste

Harstad Tidende følger rettningslinjene som er fastlagte i Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) regler om annonsepraksis.

Avisene følger MBLs tekniske regler for annonsemateriell til dagspressen.

Bygger 4000 kvadratmeter byggvarehus på Åsby

I løpet av 2018 håper XL-Bygg å komme i gang med byggingen av sitt nye byggvarehus på Åsby.

Evenes liker dårlig den noe arrogante tonen i sakspapirene fra nye Tjeldsund:

Vil se på samarbeid med flere

Les assistenttrenerens hyllest til litt av arbeidet som gjøres rundt HIL

Denne historien er fra innsiden og forteller om ildsjeler og alt som skal klaffe før, under og etter fotballkamper.

Skal brøyte i Evenes, deler av Sør-Troms og hele Ofoten:

Svevia tar over Nord-Norges største driftskontrakt

Selskapet Svevia skal drive veivedlikehold av riksveier og fylkesveier i Ofoten i fem år.