– Det eneste som ville vært tristere enn å gjøre dette uten Manne, ville vært å ikke gjennomføre

foto