Vil fortelle hvordan det er å være pårørende til noen som sliter med rus