Kan du se hva som skjuler seg på denne plakaten?

foto