Sør-Troms Museum krever statlig finansiering av Nasjonalt senter for Outsider Art

foto