Urfolkssamarbeid har ført til ti år med musikk: – Mange har lært mye samisk

foto