Har tviholdt på vestlandsdialekten i 40 år – fikk pris for det

foto