Vil ha tak i dine krigsminner

Troms fylkeskommune og Krigsminnelandskap Troms 1940-1995 er på jakt etter kulturminner fra andre verdenskrig og den kalde krigen.

ØNSKET: Troms fylkeskommune og Krigsminnelandskap Troms 1940-1995 er på jakt etter kulturminner fra andre verdenskrig og den kalde krigen. 

kultur

I hele Troms er det krigsminner og kaldkrigsminner, og sett under ett er kanskje Troms det mest gjennommilitariserte fylket i Norge i perioden mellom krigsutbruddet i 1940 og den kalde krigens slutt omkring 1995. På lik linje med andre nyere tids kulturminner er kulturminner fra denne perioden ikke automatisk fredet, og mange av dem er nå i ferd med å forsvinne og bli ødelagt. Det finnes heller ingen samlet oversikt over hva som finnes av kulturminner fra perioden og det er mange som ikke er kartfestet og dokumentert. Få av kulturminnene er skiltet og tilrettelagt. Svært få er fredet, heter det fra prosjektet Krigsminnelandskap 1940 -1995.

Samtidig er det interesse for kulturminner fra andre verdenskrig og den kalde krigen både lokalt og internasjonalt. Kulturminnene har stor pedagogisk- og opplevelsesverdi og er lokale spor etter internasjonale hendelser som preget store deler av verden i siste halvdelen av 1900 tallet.  Kulturminnene er viktige og sannsynligvis undervurderte kilder som kan bidra til å gi oss ny kunnskap om perioden og som «inviterer» oss til å stille andre typer spørsmål enn de skriftlige kildene.

I denne forbindelse vil Troms fylkeskommune ved Anders Hesjedal og Bente Nordhagen komme til Trondenes Historiske Senter torsdag for å foreta registrering av kulturminner i forbindelse med prosjektet Krigsminnelandskap 1940 -1995. Arrangementet er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Sør-Troms Museum.

- Vi vil gjerne komme i kontakt med flere som kjenner til krigsminner fra andre verdenskrig og senere, og som kan komme til THS for å dele sin kunnskap med oss, heter det fra prosjektet.