Fylkeskulturpris til Sundquist

Knut Erik Sundquist har fått fylkeskulturprisen fra Troms fylke.

  Foto: Øivind Arvola

kultur

Prisen ble utdelt onsdag under fylkestinget.

Troms fylkeskommunes kulturpris deles ut av fylkeskommunen, og ble første gang delt ut i 1979. Prisen tildeles skapende/utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen fortalte at i år tildeles prisen en kunstner som har virket med sitt instrument i mange sammenhenger, på og utenfor scenen. Kunstneren har absolutt betydd mye for mange, og satt landsdelen på det musikalske verdenskartet.

Kunstneren er født i Narvik, oppvokst i Tromsø og bor i Harstad. Kunstneren har satt mange og tydelige spor etter seg i kulturlivet i Troms, gjennom sine utallige opptredener i egenskap av musiker i Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, som solo kontrabassist, og til og med som basspillende skuespiller på teaterscenen. Kunstnerens debut som skuespiller under Festspillene i Nord-Norge i 2007 med forestillinga Kontrabassen, var en stor suksess.

I dag er kunstneren ansatt i en deltidsstilling i Landsdelsmusikerne ved Kultur i Troms, og er i tillegg frilans musiker. Kunstneren er musikkpedagog både i Harstad og ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Kunstneren har vært en stor inspirator for mange i musikklivet i Troms og vi kan slå fast at kunstneren også er etablert som internasjonal kunstner med sete Harstad og Troms.

Kunstnerens musikalske virke strutter av spilleglede og suksess. Kunstneren har spilt på puber, på grendehus i distriktene, med kor, med rockere, med unger for å nevne noe. Internasjonalt har kunstneren opptrådt sammen med verdens beste musikere i flere berømte konsertsaler over hele verden. Arve Tellefsen har fra scenen i Harstad Kulturhus spurt publikum om man er klar over at en av verdens beste bassister bor i Harstad?

Kunstneren, som nylig fylte femti år, er denne høsten også aktuell med sin første CD-utgivelse ”Reverie” som kunstneren har høstet fantastiske kritikker for.

Kunstneren må med rette kunne kalles en multikunstner. Kunstneren arbeider meget seriøst med sin kunst og har en formidlingsevne som gir mye og velfortjent oppmerksomhet tilbake.

- Det er med stor glede vi vil overrekke Troms fylkeskommunes kulturpris 2011 til Knut Erik Sundquist, sa fylkesordføreren.

Dette er tidligere vinnere:

1979 – Hans Kristian Eriksen Forfatter

1983 – Kjell Fjørtoft Forfatter/filmskaper

1985 – Arvid Hanssen Forfatter

1986 – Marit Bockelie Kunstner

1987 – Arthur Arntzen Forfatter

1989 – Arctimus, Landsdelsmusikerne i Troms

1991 – Tove Karoline Knutsen og Steinar Albrigtsen / Musikk

1993 – Hans Ragnar Mathisen Kunstner

1995 – Fred Børre Lundberg Idrett

1997 – Totalteatret / Liv Rundberg

1999 – Bob Benoni Musikk

2000 – Tormod Lunde Folkedans

2001 – Corinna Stamm Kantor/kordirigent/konsertarrangør, Bardu

2002 – Rita Boberg Pedersen Amatørteater, Kvænangen

2003 – Radio Harstad Ungdomsdrevet nærradio

2004 – Iver Jåks Kunstner

2005 – Margit Hansen-Krone Kulturarbeider/leirleder/tidl. Politiker og lærer

2006 – UKM og Odd Halvdan Jakobsen Ungdommens kulturmønstring

2007 – Svein Andersen og Kjetil Jensberg, FilmCamp

2008 – Bente Reibo/Kulta Ungdomskultur/Nysirkus

2009 – Ola Steingrim Haugli Tradisjonshåndverk, restaurering av hus

2010 – Riddu riddu Festivala Urfolksfestival