Børge Hoseth"/>

- Symfoni-slagside

Feil bruk av 50 millioner kulturkroner til Nordnorsk symfoniorkester. Det mener musikkprodusent Anders Eriksson, og peker på hva pengene kunne vært brukt til.
kultur

I et leserinnlegg i dagens Harstad Tidende tar konsertprodusent, prosjektleder og musiker Anders Eriksson fra Harstad bladet fra munnen og kritiserer kursen Nordnorsk Opera- og Symfoniorkeseter har staket seg ut.

Eriksson skriver at iI utgangspunktet skulle de 50 millioner kronene som årlig tilflyter symfoniorkesteret representere et kulturløft for landsdelen, men slik det har utviklet seg har vi fått et orkester med stor virksomhet i utlandet.

- Et velregissert symfonisk show med en ambisiøs dirigentspire og en svensk-amerikansk sopran i slutten av sin karriere - på turné i Asia sammen med et stort antall innleide vikarer og noen ansatte musikere fra Bodø og Tromsø. Jeg tror nok at noen av politikerne som sto bak denne satsingen hadde andre visjoner enn dette, sier Eriksson til Harstad Tidende.

- Vi skal ha et stort regionalt orkester, og vi skal ha både sinfonietta i Bodø og kammerorkester i Tromsø. Det vi har behov for i nord er en arktisk ensembleordning, en inkluderende satsing med bredere regionalt ankerfeste og større fokus på nordområdene. De ressursene landsdelen nå er blitt tilført kan helt klart dekke flere tiltak enn plateinnspillinger og Asia-turneer med symfonisk besetning. Her må det ryddes plass for kor- og kirkemusikk, her bør det settes av ressurser til et frilansbasert arktisk rytmisk ensemble, og her bør opera- og musikkteater til landsdelens sultefôrede kulturhus prioriteres foran teambuilding-turer til Yokohama og Tokyo, skriver Eriksson i leserinnlegget.

Hva mener du om orkesterets prioriteringer?